a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Infractiuni contra patrimoniului

Infractiuni contra patrimoniului

 

Dreptul de proprietate al unei persoane este un drept fundamental, fiind aparat atat prin Conventii si tratatate international, cat si prin legislatia nationala.

 

Potrivit dispozitiilor art. 17 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, “Orice persoana are dreptul la proprietate, atit singura, cit si in asociatie cu altii. Nimeni nu poate fi lipsit in mod arbitrar de proprietatea sa.”

 

Dreptul de proprietate nu este prevăzut expres în cele două Pacte internaţionale O. N. U. din 1966: pactul cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi pactul cu privire a drepturile civile şi politice.

 

Insa, in dispozitiile art. 47 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice se prevede expres ca “Nici o dispoziţie din prezentul Pact nu va fi interpretată ca aducând atingere dreptului inerent al tuturor popoarelor de a beneficia şi de a se folosi pe deplin şi în mod liber de bogăţiile şi resursele lor naturale”.

 

Totodata, potrivit dispozitiilor art. 1 din Protocolul I  – Protocolul adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, Paris, 20.III.1952 care reglementeaza Protecţia proprietăţii, prevede ca  “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului international”.

 

Potrivit dispozitiilor art. 136 din Constituţia României “Proprietatea este publică sau privată. (2) Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. (3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. (4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică. (5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice.”

 

Enumerare realizata de legiuitor in art. 136 alin. (3) din Constituţia României se completează cu alte bunuri stabilite, prin diferite legi speciale, ca aparţinând proprietăţii publice.

 

Proprietatea, publică sau privată, poate fi încălcată prin aceleaşi fapte de pericol social considerate ca fiind infracţiuni.

 

Nu lipsit de relevanta este faptul ca noţiunea de „patrimoniu” include atat proprietatea, dar şi totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică.

 

De retinut este faptul ca noţiunea de „patrimoniu” in sensul legii penale nu are acelaşi înţeles ca în dreptul civil.

 

În dreptul penal, noţiunea de patrimoniu în legătură cu infracţiunile care se pot comite împotriva acestuia are un înţeles mai restrâns şi se referă la bunuri în individualitatea lor susceptibilă de a fi apropriate de făptuitor prin mijloace frauduloase.

 

Astfel ca,  sub denumirea de „Infracţiuni contra patrimoniului” prevazuta in Titlului II din Partea specială a Codului Penal, sunt incriminate urmatoarele infractiuni: infractiunea de furt – art 228 Cod Penal; infractiunea de furt calificat – art 229 Cod Penal; infractiunea de furt in scop de folosinta – art 230 Cod Penal; infractiunea de talharie – art 233 Cod Penal; infractiunea de talharie calificata – art 334 Cod Penal; infractiunea de piraterie – art 335 Cod Penal; infractiunea de abuz de incredere – art 238 Cod Penal; infractiunea de abuz de incredere prin fraudarea creditorilor – art 239 Cod Penal; infractiunea de bancruta simpla – art 240 Cod Penal; infractiunea de bancruta frauduloasa – art 241 Cod Penal; infractiunea de gestiune frauduloasa – art 242 Cod Penal; infractiunea de insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor – art 243 Cod Penal; infractiunea de inselaciune – art 244 Cod Penal; infractiunea de inselaciune privind asigurarile – art 245 Cod Penal; infractiunea de distrugere – art 253 Cod Penal; infractiunea de distrugere calificata – art 254 Cod Penal; infractiunea de distrugere din culpa – art 255 Cod Penal; infractiunea de tulburare de posesie – art 256 Cod Penal.

 

Ati fost victima vreunei infractiuni sau ati savarsit vreo infractiune? Doriti sa vi se respecte drepturile conferite de lege? Aveti nevoie de sprijinul si de experienta unui avocat din domeniul Dreptului Penal?

 

Pentru mai multe detalii, Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” vine in sprijinul dumneavoastra, oferindu-va servicii juridice profesionale atat in domeniul dreptului penal, cat si in alte domenii.

Contactati-ne acum!
error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!