a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Clauzele abuzive în contractul de credit bancar

Avocat Eliza Popa > Banci si Executare  > Clauzele abuzive în contractul de credit bancar

Clauzele abuzive în contractul de credit bancar

clauzele abuzive

Despre clauzele abuzive:

 

Astazi, pe site-ul Juridice.ro, a fost publicat un articol scris de titularul Cabinetului nostru de avocatura, articol intitulat “Clauzele abuzive in contractul de credit bancar”.

 

Va prezentam mai jos intreg articolul: 

 

In primul rand trebuie mentionat cadrul legislativ aplicabil in materia clauzelor abuzive. Astfel ca, la nivel european a fost adoptata Directiva nr. 93/13/CEE privind clauzele abuzive, care a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Insa, la nivel national, pentru litigiile care au ca obiect o actiune in constatarea clauzelor abuzive dintr-un contract de credit bancar, cadrul legislative cuprinde, pe langa Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, si Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consummator.

 

Pentru inceput consideram necesar a lamurit ce este un contract de credit bancar.

 

Astfel ca, potrivit dispozitiilor art. 7 pct. 2 din Ordonanta de urgenta nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 389 din 11 iunie 2010, contractul de credit bancar a fost definit ca fiind contractul prin care un creditor (banca sau o institutie similara) acorda, promite sau stipuleaza posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub forma de imprumut, amanare la plata sau alte facilitati financiare similare, cu exceptia contractelor pentru prestarea de servicii in mod continuu ori pentru furnizarea de bunuri de acelasi fel, atunci cand consumatorul plateste pentru asemenea servicii sau bunuri in rate, pe durata furnizarii lor.

 

Aspecte privind clauzele abuzive:

 

In ce priveste clauzele abuzive, Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, stabileste ca o clauza contractuala este abuziva daca “nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor”.

 

Totodata, in Anexa care face parte integranta din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consummator sunt redate, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.

 

In continuare, vom analiza procedura de constatare a clauzelor abuzive existente intr-un contract de credit bancar, dupa cum contractual de credit a fost sau nu pus in executare silita.

 

Astfel, daca vorbim de un contract de credit bancar care nu a fost pus in executare silita, consumatorul are dreptul de a exercita o actiune in constatare, prin care sa solicite instantei de judecata sa constate caracterul abuziv al unor clauze contractuale.

 

De retinut este faptul ca, actiunea din materia clauzelor abuzive este considerate a fi o actiune in realizare![1]

 

Competenta materiala in solutionarea unei actiuni in constatare prin care se solicita instantei de judecata sa constate caracterul abuziv al unor clauze contractuale se stabileste in functie de valoarea capatului principal de cerere, devenind competenta fie judecatoria, daca valoarea este de pana la 200.000 lei inclusiv, fie tribunalul, daca valoarea depaseste pragul de 200.000 lei.

 

Cat priveste competenta teritoriala in solutionarea unei actiuni in constatare prin care se solicita instantei de judecata sa constate caracterul abuziv al unor clauze contractuale, reclamanatul-consumator poate introduce actiunea, fie la instanta de la sediul paratului-profesionist, conform dispozitiilor art. 107 alin. (1) Cod Procedura Civila, fie la instanta de la domiciliul reclamantului-consumator, conform dispozitiilor art. 113 alin. (1) pct. 8 Cod Procedura Civila. Deci, ne aflam in prezenta unei competente alternative.

 

Actiune in constatare prin care se solicita instantei de judecata sa constate caracterul abuziv al unor clauze contractuale este o veritabila cerere de chemare in judecata, si, in consecinta, trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 194 Cod Procedura Penala:

 

► numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului, precum si ale paratului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant. Totodata, vor fi mentionate si adresa electronica sau coordonatele care au fost indicate in acest scop de parti, numarul de telefon, numarul de fax, altele asemenea. Daca reclamantul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul

 

► numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul profesional. Totodata, vor fi mentionate si adresa electronica sau coordonatele care au fost indicate in acest scop de parti, numarul de telefon, numarul de fax, altele asemenea. Dovada calitatii de reprezentant, se va alatura cererii;

► obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand acesta este evaluabil in bani, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. – aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;

► aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere;

► semnatura.

 

In ce priveste taxa de timbru aferenta unei actiuni in constatare a caracterului abuziv al unor clauze contractuale, potrivit art. 29 alin. (1) lit. f din OUG 80/2013 privind taxele de timbru judiciar, “Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, ordinare si extraordinare, referitoare la: (…) f) protectia drepturilor consumatorilor, atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor.” Asadar, de observat este faptul ca, scutirea de la plata taxei de timbru opereaza numai in situatia in care cererea a fost introdusa de catre consumator, nu si in situatia in care cererea a fost exercitata de catre profesionist.

 

Mai mult decat atat, scutirea de la plata taxei de timbru judiciar opereaza atat pentru cererile principale, cat si pentru cererile accesorii.

 

In practica, deseori, se ridica problema calitatii procesual pasive in cadrul unei actiuni in constatare prin care se solicita instantei de judecata sa constate caracterul abuziv al unor clauze contractuale.

 

Consideram ca, indiferent daca creanta a fost sau nu cesionata, actiunea in constatare a clauzelor abuzive trebuie introdusa impotriva tuturor partilor care privesc acel contract, inclusiv a bancii, dar si impotriva cesionarului, chiar daca cesiunea a fost comunicata consumatorului-debitor.

 

Caracterul imprescriptibil al unei actiuni in constatare a caracterului abuziv al unor clauze contractuale:

 

Potrivit dispozitiilor art. 2502 alin. (2) pct. 3 Cod Civil, actiunea in constatare a caracterului abuziv al unor clauze contractuale este imprescriptibila extinctiv.

 

Insa, in situatia in care reclamantul – consumator solicita si restituirea sumelor de bani platite in baza clauzelor declarate ca fiind abuzive, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a desfiintat actul.

 

Astfel, intalnim doua situatii:

► daca solicitarea de restituire are caracter accesoriu, termenul de prescriptie nu incepe sa curga, intrucat nu a fost pronuntata o hotarare de constatare a caracterului abuziv si a nulitatii absolute a clauzei;

 

► daca solicitarea de restituire este exercitata pe cale principala, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a desfiintat actul.

Sanctiunea care intervine in situatia in care instanta de judecata a constatat caracterul abuziv al unor clauze contractuale – nulitatea absoluta:

 

Clauza considerata abuziva va fi declarata nula absolut.

 

Nulitatea clauzelor abuzive din contractul de imprumut nu va produce efecte si asupra contractului de ipoteca, intrucat ipoteca garanteaza doar suma acordat prin contractul de credit. Daca, ca urmare a constatarii caracterului abuziv al unei clauze contractuale, se va reduce un element al obligatiei de plata a debitorului, suma garantata prin contractual de ipoteca se va reduce si ea in mod corespunzator.

 

Clauzele bancare declarate ca fiind abuzive vor fi considerate ca fiiind nescrise sau vor fi inlaturate din cuprinsul contractului de credit.

 

Dupa constatatea caracterului abuziv al unor clauze contractuale, intalnim doua situatii:

► contractul de credit se va derula in continuare, in masura in care nu este afectata insasi cauza acestora;

► contractul de credit nu isi mai poate produce efectele dupa inlaturarea clauzelor considerate abuzive, caz in care consumatorul are dreptul sa solicite rezilierea contractului si daune-interese, daca este cazul.

 

Instanta de judecata are misiunea de a stabili toate consecintele care decurg din constatarea caracterului abuziv al unei clauze, inclusiv din perspectiva contractelor accesorii.

 

In continuare vom analiza va fi situatia in are un contract de credit bancar a fost pus in executare silit:

 

Si in aceasta situatie, consumatorul are dreptul de a exercita o contestatie la executare prin care fie solicita anularea executarii silite, fie solicita anularea ori indreptarea actelor de executare, motivate de caracterul abuziv al unor clauze contractuale.

 

Termenul de exercitare al contestatiei la executare:

Cat priveste termenul de exercitare al unei constestatii la executare, acesta constituie un aspect foarte important, intrucat, in caz de nerespectare al acestuia, instanta de judecata va respinge contestatia la executare ca tardiva formulata.

 

Astfel ca, potrivit dispozitiilor art 715 alin. (1) Cod Procedura Civila, ca regula, termenul general de exercitare al contestatiei la executare este de 15 zile care incepe sa curga de la data cand:

 

► contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta;

 

► cel interesat a primit comunicarea sau instiintarea privind infiintarea popririi si cel mai tarziu la data la care s-a efectuat primelor retineri de catre tertul poprit in situatia in care poprireaa fost infiintata asupra unor venituri periodice;

 

► debitorul a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia, ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executarii si nici somatia sau executarea se face fara somatie, pentru situatia in care debitorul contesta executarea insasi.

 

Nu lipsit de relevanta este si faptul ca, in cadrul contestatiei la executare, reclamantul-consumator are posibilitatea de a solicita suspendarea executarii silite sau suspendarea provizorie a executarii silite.

 

Potrivit dispozitiilor art. 719 alin. (1) Cod Procedura Civila “Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, la solicitarea partii interesate si numai pentru motive temeinice, instanta competenta poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odata cu contestatia la executare sau prin cerere separate”

 

Insa, de retinut este faptul ca, de regula, suspendarea se poate dispune numai daca, in prealabil, cel ce a solicitat-o, a achitat o cautiune stabilita de instanta de judecta conform dispozitiilor art. art. 719 alin. (2) si alin. (3) Cod Procedura Civila.

 

Cererea de suspendare se solutioneaza de instanta prin incheiere, chiar si inaintea termenului fixat pentru judecarea contestatiei. Partile vor fi intotdeauna citate, iar incheierea poate fi atacata, in mod separat, numai cu apel sau, daca este pronuntata de curtea de apel, numai cu recurs, in termen de 5 zile de la pronuntare pentru partea prezenta, respectiv de la comunicare pentru cea lipsa.

 

Nu in ultimul rand vom analiza efectele hotararii pronuntate in cadrul contestatiei la executare:

 

Distingem doua situatii:

 

Daca contestatia la executare a fost admisa, instanta de judecata, va constata caracterul abuziv al unor clauze contractuale si va dispune fie anularea executarii silite, fie anularea ori indreptarea actelor de executare.

 

Daca contestatia la executare a fost respinsa, executarea silita continua sau se reia, in cazul in care a fost suspendata, contestatorul putand fi obligat, la cerere, la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, iar cand contestatia a fost exercitata cu rea-credinta, el va fi obligat si la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei. Totodata, in cazul in care contestatia la executare a fost respinsa, suma reprezentand cautiunea depusa ramane indisponibilizata, urmand a servi la acoperirea creantelor reprezentand fie despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, fie amenda judiciara aplicata de instant, sau a celor stabilite prin titlul executoriu, dupa caz, situatie in care se va comunica executorului si recipisa de consemnare a acestei sume.

 

Indiferent daca contestatia la executare a fost admisa sau a fost respinsa, hotararea de admitere sau de respingere a contestatiei, ramasa definitiva, va fi comunicata, din oficiu si de indata, si executorului judecatoresc.

[1] A se vedea Gabriel Boroi si Mirela Stancu, „Drept Procesual Civil”, ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București, 2015.


Avocat Eliza Popa
ELIZA POPA – cabinet de avocat

 

Sursa: Juridice.ro

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!