a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Contestatia la executare. Ce trebuie sa stim despre contestatia la executare.

Avocat Eliza Popa > Banci si Executare  > Contestatia la executare. Ce trebuie sa stim despre contestatia la executare.

Contestatia la executare. Ce trebuie sa stim despre contestatia la executare.

contestatie la executare

Contestatie la executare

In primul rand trebuie mentionat faptul ca executarea silita este o procedura de ordine publica, care are drept scop asigurarea si garantarea securitatii raporturilor juridice obligationale.

 

Contestatia la executare este reglementata de dispozitiile art. 712-720 Cod Procedura Civila.

 

   Ce este contestatia la executare?

Contestatia la executare a fost definita in literatura de specialitate ca fiind instrumentul juridic procedural prin intermediul caruia se realizeaza controlul judecatoresc asupra legalitatii actelor de executare sau asupra executarii silite insasi.[1]

   Care este obiectul contestatiei la executare?

Obiectul generic al contestatiei la executare reiese din dispozitiile art. 712 Cod Procedura Civila, potrivit caruia contestatia la executare poate fi exercitata:

► impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare;

► impotriva refuzului executorului judecatoresc de a efectua o executare silita sau de a indeplini un act de executare silita in conditiile legii;

► in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, insa numai daca nu s-a utilizat procedura prevazuta la art. 443 Cod Procedura Civila privind lamurirea hotararii si inlaturarea dispozitiilor contradictorii;

► anularea incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, daca a fost data fara indeplinirea conditiilor legale;

► impartirea bunurilor proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie;

 

In ce priveste obiectul concret al contestatiei la executare, acesta reprezinta, practic, solicitarea expresa a contestatorului, pretentia acestuia cuprinsa in capetele de cerere asupra carora instanta trebuie sa se pronunte. Obiectul concret al contestatiei la executare poate diferit de la un caz la altul, in functie de interesele contestatorului. Spre exemplu, poate fi obiect concret al contestatiei la executare: anularea executarii silite, anularea unui actul de executare contestat, indreptarea unui act de executare contestat, incetarea executarii silite, lamurirea titlului executariu, si altele.

 

Important este faptul ca exista o stransa legatura intre obiectul generic si obiectul concret al contestatiei la executare!

 

Un alt aspect important al contestatiei la executare il reprezinta subiectele, cine poate exercita contestatia la executare.

 

In primul rand pot promova o contestatie la executare partile raportului executional, respectiv creditorul si debitorul.

 

Pot avea calitatea de subiecte ale contestatiei la executare si creditorii neurmaritori, care desi nu sunt parti in cadrul raportului executional, pot interveni in cursul procedurii de executare silita pentru a-si satisface creanta pe care o au fata de acelasi debitor, desi procedura de executare silita a fost demarata de un alt creditor al debitorului.

 

O alta categorie de subiecte ale contestatiei la executare o reprezinta tertii interesati sau tertii vatamati prin executarea silita. Tertii, desi sunt straini de raportul executional, au fost vatamati, din eroare sau din alte cauze, in drepturile lor, printr-un act de executare.[2]

 

Procurorul, desi nu se incadreaza in categoria tertilor interesati sau vatamati prin executare, poate fi subiect al contestatiei la executare, in temeiul dispozitiilor art. 92 Cod Procedura Civila, care reglementeaza faptul ca procurorul poate “porni orice actiune civila, ori de cate ori este necesar pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale disparutilor, precum si in alte cazuri expres prevazute de lege”. Astfel ca, daca prin procedura de executare silita, prin actele de executare intocmite s-au vatamat drepturile sau interesele legitime ale minorilor, persoanelor puse sub interdictie sau ale disparutilor, procurorul are calitate procesuala activa pentru a exercita o actiune civila, cum este si contestatia la executare.

 

In ce priveste calitatea de subiect a executorului judecatoresc, consider ca acesta are o calitate procesual pasiva, in situatia in care contestatia la executare are ca obiect refuzul executorului judecatoresc de a indeplini un act de executare silita sau de a efectua o executare silita.

 

   Formele contestatiei la executare:

Analizand dispozitiile art. 712 Cod Procedura Civila, putem dispinge trei forme ale contestatiei la executare:

► contestatia la executare silita propriu-zisa, statuata de dispozitiile art. 712 alin. (1) teza I Cod Procedura Civila, care se poate exercitata impotriva executarii silite, impotriva incheierilor date de executorul judecatoresc sau impotriva unui act de executare privit in individualitatea sa;

►contestatia la executare exercitata impotriva refuzului executorului judecatoresc de a efectua o executare silita sau de a indeplini un act de executare silita, reglementata de dispozitiile art. 712 alin. (1) teza II Cod Procedura Civila;

► contestatia la titlu, prin intermediul careia se solicita instantei de judecata lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, reglementata de dispozitiile art. 712 alin. (2) Cod Procedura Civila;

 

   Conditii de admisibilitate a contestatiei la executare:

In cuprinsul dispozitiilor art. 713 Cod Procedura Civila regasim atat conditii generale de admisibilitate a contestatiei la executare –  alin. (1) – alin. (3), dar si conditii speciale de admisibilitate a contestatiei la executare alin. (4) si alin (5).

 

In ce priveste conditile generale de admisibilitate a contestatiei la executare, retinem faptul ca, pentru a fi admisibila o contestatie la executare, contestatorul trebuie sa invoce in fata instantei de judecata aspecte privind nelegalitatea procedurii de executare silita, si nu aspecte ce tin de fondul dreptului la care face referire titlul executoriu.

 

De asemenea, un alt aspect important in admisibilitatea contestatiei la executare il reprezinta faptul ca, prin intermediul unei noi contestatii la executare nu pot fi invocate motive care existau la data la care a fost exercitata o prima contestatie la executare.

 

In cazul in care nu sunt respectate aceste conditii generale de admisibilitate, instanta de judecata urmeaza a respinge contestatia la executare ca inadmisibila.

 

In ce priveste conditiile speciale de admisibilitate, observam ca acestea se refera la doua categorii de subiecte, respectiv la creditorii neurmaritori si la tertii, insa trebuie retinut faptul ca o terta persoana poate formula contestatie la executare numai daca aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv, iar creditorii neurmaritori, asa cum am mentionat mai sus, pot exercita contestatie la executare sau pot interveni in cursul procedurii de executare silita numai pentru a-si satisface creanta pe care o au fata de acelasi debitor.

 

   Cine are competenta de a judeca o contestatie la executare?

Analizand dispozitiile art 714 Cod Procedura Civila, observam ca, in principiu, competenta sa solutioneze o contestatie la executare este instanta de executare, insa legiuitorul instituie si exceptii:

 

► in cazul urmaririi silite a imobilelor, al urmaririi silite a fructelor si a veniturilor generale ale imobilelor, precum si in cazul predarii silite a bunurilor imobile, daca imobilul se afla in circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta de executare, contestatia se poate introduce si la judecatoria de la locul situarii imobilului, avand astfel o competenta alternativa;

► in situatia in care prin intermediul contestatiei la executare se urmareste lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu – hotararea judecatoreasca, aceasta este de competenta instantei care a pronuntat hotararea ce se execute;

► daca insa se solicita lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu, altul decat o hotarare judecatoreasca, instanta competenta sa solutioneze contestatia la executare este instanta de executare;

► in situatia popririi, daca domiciliul sau sediul debitorului se afla in circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta de executare, contestatia la executare poate fi exercitata si la judecatoria in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau sediul debitorul, fiind vorba tot de o competenta alternativa;

 

Termenul de exercitare a contestatiei la executare – reprezinta un aspect foarte important, intrucat, in caz de nerespectare al acestuia, instanta de judecata va respinge contestatia la executare ca tardiva formulata.

 

Astfel ca, potrivit dispozitiilor art 715 Cod Procedura Civila, legiuitorul a instituit un termen general de exercitare al contestatiei la executare, de 15 zile, insa si termene speciale.

 

Ca regula, termenul general de exercitare al contestatiei la executare este de 15 zile care incepe sa curga de la data cand:

► contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care-l contesta;

► cel interesat a primit comunicarea sau instiintarea privind infiintarea popririi si cel mai tarziu la data la care s-a efectuat primelor retineri de catre tertul poprit in situatia in care poprireaa fost infiintata asupra unor venituri periodice;

► debitorul a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia, ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executarii si nici somatia sau executarea se face fara somatie, pentru situatia in care debitorul contesta executarea insasi.

Ca si termene speciale de exercitare a contestatiei la executare, amintim:

► contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita (art. 715 alin. (3) Cod Procedura Civila);

► contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa in tot cursul executarii silite, dar nu mai tarziu de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului (art. 715 alin. (4) Cod Procedura Civila);

► contestatia la executare introdusa de catre debitorul sau tertul dobanditor, creditorii urmaritori si oricare alta persoana interesata potrivit mentiunilor din cartea funciara, prin care se ataca procesul-verbal de licitatie, se exercita in termen de o luna de la data inscrierii adjudecarii in cartea funciara (art. 849 alin. (2) Cod Procedura Civila;

► contestatia la executare exercitata impotriva proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea silita se introduce in termen de 5 zile de la data comunicarii proiectului de distribuire (art. 875 alin. (2) Cod Procedura Civila);

► contestatia prin care tertul dobanditor se opune scoaterii la vanzare a bunurilor immobile ipotecate se va putea face, sub sanctiunea decaderii, in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii prin care s-a dispus notarea in cartea funciara a inceperii urmaririi silite (art. 817 alin. (3) Cod Procedura Civila);

 

Conditiile de fond si forma ale contestatiei la executare:

­ Contestatia la executare este o cerere de chemare in judecata, si, in consecinta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de forma prevazute de dispozitiile art. 194 Cod Procedura Civila, respectiv:

○  numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoane juridice, denumirea si sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde si codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar ale reclamantului, precum si ale paratului, daca partile poseda ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, in masura in care acestea sunt cunoscute de reclamant. Totodata, in contestatia la executare vor fi mentionate si adresa electronica sau coordonatele care au fost indicate in acest scop de parti, numarul de telefon, numarul de fax, altele asemenea. Daca reclamantul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul

○ numele, prenumele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele, prenumele acestuia si sediul profesional. Totodata, in contestatia la executare vor fi mentionate si adresa electronica sau coordonatele care au fost indicate in acest scop de parti, numarul de telefon, numarul de fax, altele asemenea. Dovada calitatii de reprezentant, se va alatura cererii;

○ obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand acesta este evaluabil in bani, precum si modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. Pentru imobile se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arata localitatea si judetul, strada si numarul, iar in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, precum si, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul cadastral sau topografic, dupa caz. La cererea de chemare in judecata se va anexa extrasul de carte funciara, cu aratarea titularului inscris in cartea funciara, eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul, iar in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara, se va anexa un certificat emis de acelasi birou, care atesta acest fapt;

○ aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;

○ aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere. Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 150. Cand contestatorul doreste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul paratului, va cere infatisarea in persoana a acestuia, daca paratul este o persoana fizica. In cazurile in care legea prevede ca debitorul parat va raspunde in scris la interogatoriu, acesta va fi atasat cererii de chemare in judecata. Cand se va cere dovada cu martori, se vor arata numele, prenumele si adresa martorilor, adresa electronica sau coordonatele acestora, numarul de telefon, numarul de fax, altele asemenea

○ semnatura.

 

­ Contestatia la executare se depune in atatea exemplare cate sunt necesare pentru comunicare, exceptie cazul in care partile au un reprezentant comun sau partea figureaza in mai multe calitati juridice, cand se va face intr-un singur exemplar, plus un exemplar pentru instant de judecata.

 

­ In ce priveste taxa de timbru aferenta unei contestatii la executare, potrivit dispozitiilor art. 10 din OUG 80/2013 privind taxele de timbru judiciar “In cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei. (3) In cazul in care prin contestatia la executare silita se invoca, in conditiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedura civila, si motive de fapt sau de drept privitoare la fonduS dreptului, taxa de timbru se stabileste potrivit art. 3 alin. (1). (4) Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei “.

 

De retinut este si faptul ca, potrivit dispozitiilor art. 717 alin. (3) Cod Procedura Civila, in cadrul contestatiei la executare, intampinarea este obligatorie.

 

Procedura de judecata:

Contestatia la executare se judeca de urgenta, cu precadere, aplicandu-se procedura pentru judecata in prima instanta.

 

­ Toate partile din dosarul de executare silita, dosar pe care instanta de judecata il solicita executorului judecatoresc, devin parti in contestatia la executare, indiferent daca, in cererea de chemare in judecata, contestatorul le-a mentionat sau nu . Acest lucru este necesar pentru opozabilitatea hotararii ce se va pronunta asupra contestatiei, dar si pentru ca toate masurile pe care instanta de judecata le dispune in cursul procesului, sa produca efecte in raport de toti participantii la procedura de executare silita.[3]

Caile de atac impotriva unei hotarari care solutioneaza o contestatie la executare:

Ca regula, potrivit dispozitiilor art 718 alin. (1) teza I Cod Procedura Civila, hotararea pronuntata cu privire la contestatia la executare poate fi atacata numai cu apel.

 

Insa, aceasta regula comporta si trei exceptii:

► hotararile pronuntate in temeiul art. 712 alin. (4), privind impartirea bunurilor proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie, pot fi atacate atat cu apel, cat si cu recurs;

► hotararile pronuntate in temeiul art. 715 alin. (4)  privind contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit, pot fi atacate atat cu apel, cat si cu recurs;

► hotararea prin care s-a solutionat contestatia privind intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea ce se executa. Daca prin contestatie s-a cerut lamurirea intelesului, intinderii ori aplicarii unui titlu care nu constituie hotarare a unui organ de jurisdictie, hotararea prin care s-a solutionat contestatia va putea fi atacata numai cu apel, dispozitiile alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator.

 

Suspendarea executarii silite:

­ Potrivit dispozitiilor art. 719 alin. (1) Cod Procedura Civila “Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, la solicitarea partii interesate si numai pentru motive temeinice, instanta competenta poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odata cu contestatia la executare sau prin cerere separate”

 

­ Insa, de retinut este faptul ca, de regula, suspendarea se poate dispune numai daca, in prealabil, cel ce a solicitat-o, a achitat o cautiune stabilita de instanta de judecta conform dispozitiilor art. art. 719 alin. (2) si alin. (3) Cod Procedura Civila.

 

­ Cum de altfel orice regula comporta si o exceptie, in dispozitiilor art. 719 alin. (4) Cod Procedura Civila, sunt reglementate trei exceptii, trei cazuri in care suspendarea executarii este obligatorie, insa fara plata unei cautiuni, respectiv:

► hotararea sau inscrisul care se executa nu este, potrivit legii, executoriu;

► inscrisul care se executa a fost declarat fals printr-o hotarare judecatoreasca data in prima instanta;

► debitorul face dovada cu inscris autentic ca a obtinut de la creditor o amanare ori, dupa caz, beneficiaza de un termen de plata.

 

­ Cererea de suspendare se solutioneaza de instanta prin incheiere, chiar si inaintea termenului fixat pentru judecarea contestatiei. Partile vor fi intotdeauna citate, iar incheierea poate fi atacata, in mod separat, numai cu apel sau, daca este pronuntata de curtea de apel, numai cu recurs, in termen de 5 zile de la pronuntare pentru partea prezenta, respectiv de la comunicare pentru cea lipsa.

 

­ Totodata, daca exista urgenta si daca s-a platit cautiunea, instanta poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare, incheierea nefiind supusa niciunei cai de atac, iar cautiunea depusa fiind deductibila din cautiunea finala stabilita de instanta, daca este cazul.

   Nu in ultimul rand vom analiza efectele hotararii pronuntate in cadrul contestatiei la executare:

Distingem doua situatii:

► contestatia la executare a fost admisa, instanta de judecata, tinand seama de obiectul acesteia, dupa caz, va indrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori incetarea executarii insesi, va anula ori lamuri titlul executoriu, iar daca prin contestatia la executare s-a cerut de catre partea interesata impartirea bunurilor proprietate comuna, instanta va hotari si asupra impartelii acestora, potrivit legii.

 

­ Totodata, in situatia in care contestatia este admisa, executorul judecatoresc este obligat sa se conformeze masurilor luate sau dispuse de instanta.

 

­ In cazul in care contestatia la executare a avut ca obiect refuzul executorului judecatoresc de a efectua o executare silita sau de a indeplini un act de executare silita in conditiile legii, si instant de judecata a constatat refuzul nejustificat al executorului de a primi ori de a inregistra cererea de executare silita sau de a indeplini un act de executare silita ori de a lua orice alta masura prevazuta de lege, instanta de executare va putea obliga executorul, prin aceeasi hotarare, la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei, precum si, la cererea partii interesate, la plata de despagubiri pentru paguba astfel cauzata.

► contestatia la executare a fost respinsa, executarea silita continua sau se reia, in cazul in care a fost suspendata, contestatorul putand fi obligat, la cerere, la despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, iar cand contestatia a fost exercitata cu rea-credinta, el va fi obligat si la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei. Totodata, in cazul in care contestatia la executare a fost respinsa, suma reprezentand cautiunea depusa ramane indisponibilizata, urmand a servi la acoperirea creantelor reprezentand fie despagubiri pentru pagubele cauzate prin intarzierea executarii, fie amenda judiciara aplicata de instant, sau a celor stabilite prin titlul executoriu, dupa caz, situatie in care se va comunica executorului si recipisa de consemnare a acestei sume.

 

­­ Indiferent daca a fost admisa sau a fost respinsa, hotararea de admitere sau de respingere a contestatiei, ramasa definitiva, va fi comunicata, din oficiu si de indata, si executorului judecatoresc.

 

­ In concluzie, contestatia la executare poate fi exercitat, in principiu, in orice procedura de executare silita, cu conditia de a fi respectat termenul de executare si conditiile de admisibilitate.

 

Suntem aici pentru dumneavoastra! Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati!


Despre prescriptia executarii silite, puteti citi articol “Prescriptia dreptului de a cere executarea silita in temeiul unui contract de credit bancar”, pe care il puteti accesa AICI


Despre perimarea executarii silite, puteti citi articolul “Perimarea executarii silite pornita in baza unui contract de credit bancar”, pe care il puteti accesa AICI!

 


[1]
A se vedea Gabriel Boroi si Mirela Stancu, “Drept Procesual Civil”, editia a 3-a revizuita si adaugita, Editura Hamangiu, 2016;

[2] A se vedea Dr. Alina Mihaela Ungureanu, “Contestatia la executare in procesul civil”, Editura Universul Juridic;

[3] A se vedea Dr. Alina Mihaela Ungureanu, “Contestatia la executare in procesul civil”, Editura Universul Juridic;

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!