a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Cum schimbam sediul social al unei societati comerciale?

Avocat Eliza Popa > Drept Societar  > Cum schimbam sediul social al unei societati comerciale?

Cum schimbam sediul social al unei societati comerciale?

schimbare sediu social

Cum schimbam sediului social al unei societati comerciale?


Indiferent ca decideti sa schimbati sediul social al unei societati comerciale in acelasi judet sau in alt judet, intotdeauna, aceasta modificare trebuie sa fie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului.

Astazi, in acest articol vom prezenta procedura ce trebuie urmata pentru a realiza schimbarea sediului social al unei societati comerciale.


Dar ce este sediul social?

 

Sediul secundar reprezinta o locatie auxiliara a societatii, in care societatea comerciala isi poate desfasura fie activitati de birou, fie activitati comerciale, insa acest spatiu nu are personalitate juridica si trebuie inregistrat la Registrul Comertului din judetul in care societatea isi are inregistrat sediul social.


Inregistrarea acestei mentiuni se realizeaza intr-o singura etapa, care presupune depunerea unui dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:


1. In primul rand, trebuie completata cererea de înregistrare – 
formular tip, in original;


2. Declaraţia-tip pe propria răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:


►persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani – formular tip, in original;


►persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip  – formular tip, in original;


3. Hotărârea Adunării Generale a asociaţilor/a acţionarilor sau Decizia Asociatului Unic sau, după caz, actul adiţional la actul constitutiv – in original;


4. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social – in copie;


Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social sau de sedii secundare pot fi reprezentate de: ,contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, în cazul proprietarului/locatorului persoană fizică), contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat – în copie certificată de parte sau în copie legalizată-, extras de Carte Funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile – in original – sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului.


Proprietarul spatiului unde va fi stabilit sediul social trebuie sa obtina de la Administratia Financiara certificatul si adeverinta care atesta ca spatiul poate fi folosit ca sediu social pentru o societate comerciala;


5. Adeverinta de la Asociatia de Proprietari – daca este cazul, daca sediul se va stabili intr-un bloc cu mai multe apartamente;


6. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit  – formular tip;


7. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 5, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.


Potrivit dispozitiilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, la acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.


8. Certificatul de înregistrare – in original;


9. Actul constitutiv intocmit conform dispozitiilor  Legii 31/1990 privind societatile comerciale, actualizat cu noul sediu – în original;


10. Dovezile privind plata tarifului de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a – tariful legal poate fi achitat in numerar sau cu card bancar la casieriile Oficiului Registrului Comertului, precum si cu mandat postal, ordin de plata.


Asadar, daca v-ati hotarat sa schimbati sediul social al firmei dumneavoastra, Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va servicii juridice profesionale atat in domeniul societar, cat si in alte domenii juridice.


Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati!

 

Articole care v-ar putea fi de ajutor le gasiti AICI si in sectiunea Blog a site-ului – AICI: 

 

► Infiintarea unei societati comerciale

 

► Suspendarea activitatii unei societati comerciale

 

► Modificarea denumirii unei societati comerciale

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!