a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Liberarea conditionata. Cum poti beneficia de aceasta?

Avocat Eliza Popa > Drept Penal  > Liberarea conditionata. Cum poti beneficia de aceasta?

Liberarea conditionata. Cum poti beneficia de aceasta?

Acord de recunoastere a vinovatiei

 

Liberarea conditionata. Cum poti beneficia de aceasta?

 

In situatia in care ati fost condamnat la pedeapsa inchisorii cu executare si ati efectuat o parte din aceasta pedeapsa, dar indepliniti anumite conditii, puteti beneficia de liberare conditionata.

 

Astazi ne propunem sa prezetam, pe scurt, procedura de liberare conditionata si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana condamnata pentru a beneficia de liberarea conditionata.

 

Dar ce inseamna liberarea conditionata?

 

Liberarea conditionata reprezinta un mijloc de individualizare al pedepsei inchisorii sau detentiei pe viata si consta in punerea in libertate a condamnatului inainte de executarea integrala a pedepsei.

 

De retinut este faptul ca liberarea conditionata este o vocatie a persoanei condamnate, si nu un drept recunoscut oricaruia care solicita eliberarea inainte de executarea in intregime a pedepsei. Acordarea liberarii conditionate este lasata la latitudinea instantei de judecata si se acorda persoanelor care au dat dovada de indreptare.

 

Desi, in principiu, liberarea conditionata are caracter facultativ, fiind lasata la aprecierea instantei de judecata, trebuie sa ne raportam la toate criteriile legale, la situatia persoanei condamnate si trebuie sa punem in discutie si sa analizam intreg materialul probator, toate actele aflate la dosarul cauzei.

 

Abia dupa ce au fost analizate si puse in discutie toate aceste aspecte, se va stabili daca prin executarea fractiei obligatorii de pedeapsa, condamnatul a dobandit vocatie la acordarea liberarii conditionate, daca este oportuna acordarea liberarii conditionate.

 

Reglementarea liberarii conditionate in legislatia nationala

 

Liberarea conditionata este reglementata atat in dispozitiile art.  99-106 Cod Penal si dispozitiile art. 587-588 Cod Procedura Penala, cat si prin dispozitiile art. 95-97 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

 

Conditii pentru acordarea liberarii conditionate

 

► Persoana condamnata trebuie sa execute fractia obligatorie din pedeapsa

 

Aici insa, trebuie discutat cat reprezinta aceasta fractie si cum se modifica aceasta fractie in functie de anumite circumstante.

 

Astfel:

 

○ in cazul in care durata pedepsei aplicate nu depaseste 10 ani, fractia obligatorie pentru a putea beneficia de liberare conditionata este de 2/3 din pedeapsa.

 

○ daca durata pedepsei aplicate depaseste 10 ani, fractia obligatorie pentru a putea beneficia de liberare conditionata este de 3/4 din pedeapsa, insa fara a depasi 20 ani.

 

○ in cazul in care pedeapsa aplicata este detentia pe viata, persoana condamnata trebuie sa execute efectiv 20 ani din pedeapsa, in acest caz fiind vorba de o perioada fixa;

 

Tot legat de aceasta fractie ce trebuie executata din pedeapsa aplicata, este necesar a mentiona si faptul ca aceasta se poate modifica in anumite circumstante. Astfel:

 

Daca persoana condamnata are implinita varsta de 60 de ani sau a prestat munca in perioada detentiei, fractia obligatorie se micsoreaza, respectiv:

 

◘ cand durata pedepsei aplicate nu depaseste 10 ani, fractia obligatorie pentru a putea beneficia de liberare conditionate este de 1/2 din pedeapsa.

 

◘ daca durata pedepsei aplicate depaseste 10 ani, fractia obligatorie pentru a putea beneficia de liberare conditionate este de 2/3 din pedeapsa, insa fara a depasi 20 ani.

 

○ Dar daca persoana condamnata are implinita varsta de 60 de ani si a prestat munca in perioada detentiei, fractia obligatorie se micsoreaza semnificat, respectiv

 

◘ cand durata pedepsei aplicate nu depaseste 10 ani, fractia obligatorie pentru a putea beneficia de liberare conditionate este de 1/3 din pedeapsa.

 

◘ daca durata pedepsei aplicate depaseste 10 ani, fractia obligatorie pentru a putea beneficia de liberare conditionate este de 1/2 din pedeapsa, insa fara a depasi 20 ani

 

► A doua conditie esentiala pentru a putea beneficia de liberare conditionata o reprezinta aceea ca persoana condamnata sa se afla se afla in executarea pedepsei in regim semideschis sau deschis.

 

Potrivit dispozitiilor art. 37 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, regimul semideschis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 3 ani.

 

Insa, in mod exceptional, natura si modul de savarsire a infractiunii, persoana condamnatului, precum si comportarea acesteia pana la stabilirea regimului de executare pot determina includerea persoanei condamnate in regimul de executare imediat inferior sau imediat superior ca grad de severitate, in conditiile stabilite prin regulamentul de aplicare Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

 

Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim semideschis sunt cazate in comun, se pot deplasa neinsotite in zone prestabilite din interiorul penitenciarului, presteaza munca si desfasoara activitati educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, moral-religioase, instruire scolara si formare profesionala, sub supraveghere, in grupuri, in spatii din interiorul penitenciarului care raman deschise in timpul zilei, in conditiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

 

Potrivit art. 38 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, regimul deschis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii de cel mult un an.

 

Insa, si aici, in mod exceptional, natura si modul de savarsire a infractiunii, persoana condamnatului, precum si comportarea acesteia pana la stabilirea regimului de executare pot determina includerea persoanei condamnate in regimul de executare imediat superior ca grad de severitate, in conditiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

 

Persoanele condamnate care executa pedeapsa in regim deschis sunt cazate in comun, se pot deplasa neinsotite in zone prestabilite din interiorul penitenciarului, pot presta munca si pot desfasura activitati educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, moral-religioase, instruire scolara si formare profesionala, in afara penitenciarului, fara supraveghere, in conditiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

 

De retinut este faptul ca, pe parcursul executarii pedepsei, regimul de executare se poate modifica de catre Comisia pentru stabilirea, individualizarea si schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, prin analizarea mai multor criterii, ca de exemplu: durata pedepsei privative de libertate; gradul de risc al persoanei condamnate; antecedentele penale; varsta si starea de sanatate ale persoanei condamnate; conduita persoanei condamnate.

 

► A treia conditie de care se tine seama pentru a fi acordata liberarea conditionata o reprezinta obligatia celui condamnat de a achita integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, exceptie cazul in care dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca.

 

Pentru a dovedi ca este indeplinita aceasta conditie, persoana condamnata trebuie sa prezinte chitanta care atesta ca a achitat integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare.

 

► O alta conditie esentiala pentru a putea beneficia de liberarea conditionate este aceea ca persoana condamnata trebuie sa dovedeasca si-a insusit tabla de valori morale si sociale necesare in societatea libera, ca s-a indreptat si ca se poate reintegra in societate.

 

In analizarea acestei conditii, instanta de judecata va tine seama de comportamentul avut de condamnat pe perioada executarii pedepsei, de atitudinea persoanei condamnate fata de fapta savarsita si fata de condamnarea primita, de activitatile educative, culturale, de consiliere psihologica sau asistenta sociala pe care condamnatul le-a desfasurat, de instruirea scolara si/sau formarea profesionala pe care a urmat-o in perioada de detentie.

 

Persoana condamnata trebuie sa dovedeasca demersurile si progresele facute pentru a se reintegra in societate.

 

Instanta de judecata trebuie sa aiba convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si ca nu mai este necesara executarea restului de pedeapsa in penitenciar.

 

Cum se poate acorda liberarea conditionata?

 

Potrivit dispozitiilor art. 587 Cod Procedura Penala coroborate cu dispozitiile art. 97 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, liberarea conditionata se dispune, la cererea persoanei condamnate sau la propunerea Comisiei pentru liberare conditionata.

 

Comisia formuleaza propuneri de liberare conditionata a persoanei condamnate, tinand seama de fractiunea din pedeapsa efectiv executata si de partea din durata pedepsei care este considerata ca executata, de regimul de executare a pedepsei privative de libertate in care este repartizata; de indeplinirea obligatiilor civile stabilite prin hotararea de condamnare, in afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca; de conduita persoanei condamnate si eforturile acesteia pentru reintegrare sociala, in special in cadrul muncii prestate, al activitatilor educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, al instruirii scolare si al formarii profesionale, precum si responsabilitatile incredintate, recompensele acordate si sanctiunile disciplinare aplicate; de antecedentele sale penale.

 

Propunerea comisiei pentru liberare conditionata este cuprinsa intr-un proces-verbal motivat, care cuprinde pozitia membrilor comisiei fata de propunerea de liberare.

 

Procesul-verbal impreuna cu documentele care atesta mentiunile cuprinse in acesta, se inainteaza judecatoriei in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, iar procesul-verbal se comunica de indata persoanei condamnate.

 

In cazul in care Comisia pentru liberare conditionata constata ca persoana condamnata nu intruneste conditiile pentru a fi liberata conditionat, in procesul-verbal intocmit fixeaza un termen pentru reexaminarea situatiei acesteia, care nu poate fi mai mare de un an.

 

In cazul in care cererea de liberare conditionata este formulata inainte de indeplinirea conditiei privind indeplinirea fractiunii prevazute de Codul penal, iar perioada ramasa de executat pana la implinirea acestei fractiuni este mai mare de un an, termenul stabilit de comisie va fi data implinirii fractiunii prevazute de Codul penal.

 

In cazul in care perioada ramasa de executat pana la implinirea acestei fractiuni este mai mica de un an, termenul fixat de comisie poate depasi data implinirii fractiunii prevazute de Codul penal, dar nu poate fi mai mare de un an.

 

Cine judeca cererea de liberare conditionata?

 

Cererea de liberare conditionata formulata de catre persoana condamnata se solutioneaza de catre judecatoria in circumscriptia careia se afla locul de detinere, respectiv penitenciarul in care este incarcerat petentul.

 

Daca persoana condamnata a fost analizata in Comisia pentru liberare conditionata si a fost propusa spre liberare, Comisia comunica, de indata, procesul-verbal persoanei condamnate, care are posibilitatea ca, in termen de 3 zile de la aducerea la cunostinta, sub semnatura, sa se adreseze, cu cerere de liberare conditionata, judecatoriei in circumscriptia careia se afla penitenciarul.

 

Procedura de solutionare a cererii sau a propunerii de liberare conditionate in fata instantei de jduecata

 

Se va analiza daca sunt indeplinite conditiile pentru a se dispune liberarea conditionala a persoanei condamnate.

 

Daca sunt indeplinite conditiile, persoana condamnata a dat dovada de indreptare, se va dispune liberarea conditionate a acesteia.

 

Cand se constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea liberarii conditionate, prin hotararea de respingere fixeaza termenul dupa expirarea caruia propunerea sau cererea va putea fi reinnoita. Termenul nu poate fi mai mare de un an si curge de la ramanerea definitiva a hotararii.

 

Hotararea judecatoriei poate fi atacata cu contestatie la tribunalul in a carei circumscriptie se afla locul de detinere, in termen de 3 zile de la comunicare.

 

Contestatia formulata de procuror este suspensiva de executare.

 

Termenul de incercare al liberarii conditionate

 

Termenul de incercare al liberarii conditionate il reprezinta restul de pedeapsa ramas neexecutat la data liberarii.

 

In cazul liberarii conditionate din pedeapsa detentiei pe viata, termenul de incercare este de 10 ani, fiind un termen fix.

 

Obligatiile condamnatului pe perioada termenului de incercare al liberarii conditionate

 

Aici trebuie mentionat faptul ca daca termenul de incercare al liberarii este de 2 ani sau mai mare, condamnatul va fi obligat sa respecte anumite masuri de supraveghere prevazute de dispozitiile art. 101 alin. (1) Cod Penal, respectiv: sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta; sa primeasca vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa; sa anunte, in prealabil, orice schimbare a locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile; sa comunice schimbarea locului de munca; sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

 

De asemenea, daca termenul de incercare al liberarii este de 2 ani sau mai mare, condamnatului i se poate impune  sa execute una sau mai multe obligatii dintre cele prevazute de dispozitiile art. 101 alin. (2) Cod Penal, respectiv: sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala; sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate; c) sa nu paraseasca teritoriul Romaniei; d) sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta; sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participantii la savarsirea infractiunii sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori sa nu se apropie de acestea; sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instanta; sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme.

 

Cand se poate dispune revocarea liberarii conditionate?

 

De retinut este faptul ca liberarea conditionata va fi obligatoriu revocata, daca:

 

○ pe durata termenului de supraveghere, persoana condamnata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse;

 

○ dupa acordarea liberarii conditionate, persoana condamnata a savarsit o noua infractiune sau un concurs de infractiuni, care a fost descoperita in termenul de supraveghere si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen;

 

Daca se dispune revocarea liberarii conditionata, restul de pedeapsa sau pedeapsa rezultanta se executa in regim de detentie.

 

Cand se poate dispune anularea liberarii conditionate?

 

Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai savarsise o infractiune pana la acordarea liberarii, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, liberarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara.

 

Daca dupa anulare, instanta dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi neexecutata la data anularii liberarii se va executa dupa executarea pedepsei inchisorii.

 

Efectele liberarii conditionate

 

Daca s-a admis cererea de liberare conditionata, chiar daca condamnatului i se impugn o serie de obligatii, acesta se afla in libertate, aproape de familie.

 

In cazul in care condamnatul in termenul de supraveghere al liberarii conditionate, persoana condamnata nu a mai savarsit nicio infractiune si nici nu s-a descoperit vreo cauza de natura sa conduca la anularea liberarii conditionate, la expirarea termenului de supraveghere, pedeapsa se considera executata.

 

In concluzie, liberarea conditionate este o vocatie a persoanei condamnate, nu este un drept al acesteia si pentru acordarea sa este necesar a fi indeplinite anumite conditii.

Daca acest articol v-a fost util si doriti sa formulati o cerere de liberare conditionata,Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” vine in sprijinul dumneavoastra, oferindu-va servicii juridice profesionale atat in domeniul dreptului penal, cat si in alte domenii.

 

Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati!

 

Articole care v-ar putea interesa:

Recursul compensatoriu;

 

Redeschiderea procesului penal

 

Masuri educative

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!