a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Asociatii si Fundatii

Avocat Eliza Popa > Asociatii si Fundatii

Asociatii si Fundatii


Doriti sa infiintati o asociatie sau o fundatie? Aveti deja o asociatie sau o fundatie si doriti sa faceti modificari in actul constitutiv?

 

         Noi va putem ajuta!

 

       Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” ofera clientilor sai servicii de consultanta, asistenta si reprezentare in operatiuni precum:


► Rezervare denumire asociatie/fundatie;


► Infiintare asociatii;


► Infiindare fundatii;


► Redactarea actului constitutiv al asociatiei sau al fundatiei;


► Redactarea statutului asociatiei sau al fundatiei;


► Modificarea actului constitutiv sau al statutului asociatiei sau al fundatiei;


► Modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;


► Modificare de denumire asociatie/fundatie;


► Inregistrare/prelungire/schimbare sediu social al asociatiei sau al fundatiei;


► Intocmirea de notificari, somatii, adrese, cereri;


► Modificare date de identificare ale organelor de conducere, administrare și control ale asociatiei;


► Modificare date de identificare ale organelor de conducere, administrare și control ale fundației;


► Asistare si reprezentare la negocieri de contracte si tranzactii;


► Monitorizarea legislatiei in domeniul de activitate al asociatiei;


► Monitorizarea legislatiei in domeniul de activitate al fundatiei;


► Alte activitati specifice;


Legislatia relevanta in domeniul o reprezinta OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

         Potrivit dispozitiilor art. 4 din OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare “Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial”.


         Actul constitutiv al unei asociatii, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (2) din OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute:


○ datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;


○ exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;


○ denumirea asociatiei;


○ sediul asociatiei;


○ durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;


○ patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei si este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. in cazul aportului in natura, constand in bunuri imobile, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
04/04/2016 – litera a fost modificata prin Lege 46/2016


○ componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;


○ persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;


○ semnaturile membrilor asociati.


         Statutul al unei asociatii, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (3) din OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute:


○ elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor precizate la lit. g) si h);


○ precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;


○ modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;


○ drepturile si obligatiile asociatilor;


○ categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;


○ atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;


○ destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor 
art. 60.


         Potrivit dispozitiilor art. 15 din OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare “Fundatia este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati”.

         Actul constitutiv al unei fundatii, potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (2) din OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute:


○ datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;


○ scopul fundatiei;


○ denumirea fundatiei;


○ sediul fundatiei;


○ durata de functionare a fundatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;


○ patrimoniul initial al fundatiei;


○ componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;


○ persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;


○ semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.


         Statutul al unei fundatii, potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (3) din OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute:


○ elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);


○ explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;


○ categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;


○ atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;


○ procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;


○ destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor
art. 60.

 

Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati!

 

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!