a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Insolventa

Avocat Eliza Popa > Insolventa

Insolventa

Aveti probleme financiare si doriti sa deschideti procedura de insolventa?

 

Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” ofera clientilor sai servicii de consultanta, asistenta si reprezentare in procedura de insolventa:


► Redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolventei;


► Redactare a cererilor de inscriere a creantei dumneavoastra, la masa credala;


► Redactarea contestatiilor la Tabelul preliminar de creante, la Tabelul definitiv de creante


► Asistare si reprezentare in procedura de deschidere a insolventei potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, in fata instantelor de judecata, in fata Adunarii Creditorilor, in orice etapa;


► Asistarea si reprezentarea intereselor clientului in raporturile cu creditori/debitori, administrator judiciar, judecator sindic;


► Alte activitati specifice;


Legislatia aplicabila in domeniu este Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014.


Potrivit dispozitiilor art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cererea debitorului de intrare in insolventa trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:


○ ultima situatie financiara anuala, certificata de catre administrator si cenzor/auditor, balanta de verificare pentru luna precedenta datei inregistrarii cererii de deschidere a procedurii;


○ situatia completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzand toate conturile si bancile prin care debitorul isi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor mentiona datele din registrele de publicitate;


○ lista numelor si a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora: certe sau sub conditie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, aratandu-se suma, cauza si drepturile de preferinta;


○ situatia cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate de debitor in cele 6 luni anterioare inregistrarii cererii introductive;


○ contul de profit si pierdere pe anul anterior depunerii cererii;


○ lista membrilor grupului de interes economic sau, dupa caz, a asociatilor cu raspundere nelimitata, pentru societatile in nume colectiv si cele in comandita;


○ declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedura simplificata sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activitatii ori prin lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale;


○ o descriere sumara a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorganizarea activitatii;


○ o declaratie pe propria raspundere, autentificata la notar ori certificata de un avocat, sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori, dupa caz, oficiul registrului comertului sau alte registre in a carui raza teritoriala se afla sediul profesional/sediul social, din care sa rezulte daca a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciara prevazute de prezenta lege intr-un interval de 5 ani anterior formularii cererii introductive;


○ declaratie pe propria raspundere, autentificata de notar ori certificata de avocat, din care sa rezulte ca el sau administratorii, directorii si/sau actionarii/asociatii/asociatii comanditari care detin controlul debitorului nu au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate contra patrimoniului, de coruptie si de serviciu, de fals, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 22/1969, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificarile ulterioare, si infractiunile prevazute de prezenta lege in ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;


○ un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;


○ o declaratie prin care debitorul arata daca este membru al unui grup de societati, cu precizarea acestora;


○ dovada codului unic de inregistrare;


○ dovada notificarii organului fiscal competent.


Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati!

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!