a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Modificarea denumirii unei societati comerciale

Avocat Eliza Popa > Drept Societar  > Modificarea denumirii unei societati comerciale

Modificarea denumirii unei societati comerciale

Modificarea denumirii firmei

Modificarea denumirii unei societati comerciale

 

Doriti sa modificati denumirea societatii comerciale insa nu stiti ce pasi trebuie urmati? Mare atentie la intocmirea contractului si a documentetiei necesare!

 

Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va servicii juridice profesionale in domeniul societar.

 

In cuprinsul acestui articol ne propunem sa clarificam cateva aspecte legate de modificarea denumirii unei societati comerciale.

 

Modificarea denumirii unei societati comerciale poate fi determinata de o serie de motive, pornind de la imperativele prevederilor legale, in anumite situatii, si pana la modificarea necesara evitarii unor confuzii.

 

Modificarea denumirii unei societati comerciale presupune doua etape:

 

Etapa I sau Etapa verificarii prealabile – presupune verificarea disponibilitatii si/sau rezervarea firmei.

 

In aceasta etapa, verificarea se face de catre Oficiul Registrului Comertului, la cererea celui interesat, prin completarea unui formular tip si consta in completarea unui formular cu 3 denumiri, in ordinea preferintelor.

 

Aceste denumiri trebuie sa tina seama de dispozitiile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului astfel:

 

Potrivit dispozitiilor art 32 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului: ”Firma unei societati in nume colectiv trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociati, cu mentiunea “societate in nume colectiv”, scrisa in intregime”

 

Potrivit dispozitiilor art 33 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului: ”Firma unei societati in comandita simpla trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati, cu mentiunea “societate in comandita” scrisa in intregime”.

 

Potrivit dispozitiilor art 35 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului: ”Firma unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati, si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime “societate pe actiuni” sau “S.A.” ori, dupa caz, “societate in comandita pe actiuni”.

 

Potrivit dispozitiilor art 36 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului:”Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime “societate cu raspundere limitata” sau “S.R.L.”

 

Dupa ce s-a efectuat verificarea disponibilitatii si/sau rezervarea firmei, urmeaza a doua etapa – etapa inregistrarii propriu-zise.

 

In aceasta etapa, sunt necesare anumite documente, astfel:

 

► Cererea de inregistrare – este un formular tip, emis de catre Oficiul Registrului Comertului;

 

► Daca este cazul, declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratorii societatii din care sa rezulte, dupa caz, ca:

 

○ persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani – formulat tip in original;

 

○ persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip – in original;

 

► Dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei – in original;

 

► Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – in copie;

 

Potrivit dispozitiilor art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului:

 

○ Oficiul registrului comertului va refuza inscrierea unei firme care, neintroducand elemente deosebite in raport cu firme deja inregistrate, poate produce confuzie cu acestea;

 

○ Se interzice inscrierea unei firme care contine cuvintele: «stiintific», «academie», «academic», «universitate», «universitar», «scoala», «scolar» sau derivatele acestora;

 

○ Inscrierea unei firme care contine cuvintele: «national», «roman», «institut» sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului, in baza HG 1296/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevazut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

○Inscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale se realizeaza numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social;

 

○ In cazurile prevazute la alin. (3) si (4) autoritatea competenta refuza eliberarea acordului daca firma in cauza este de natura sa creeze confuzie cu denumirea unei institutii publice ori de interes public;

 

○ Acordul pentru folosirea denumirii, prevazut la alin. (3) si (4), ori, dupa caz, refuzul eliberarii acordului se comunica in termen de 10 zile de la data solicitarii;

 

○ Refuzul acordului prevazut la alin. (3) si (4) conduce la respingerea cererii de inmatriculare a persoanei juridice;

 

○ Verificarea disponibilitatii firmei si a emblemei se face de catre oficiul registrului comertului inainte de intocmirea actelor constitutive sau, dupa caz, de modificare a firmei sau a emblemei;

 

○ Firmele si emblemele radiate din registrul comertului sunt indisponibile pentru o perioada de 2 ani de la data radierii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 41 -Dobanditorul cu orice titlu al unui fond de comert va putea sa continue activitatea sub firma anterioara, care cuprinde numele unui comerciant persoana fizica sau al unui asociat al unei asociatii familiale, societati in nume colectiv ori comandita simpla, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai in drepturi si cu obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de successor. Pastrarea firmei precedente este permisa societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau societatii cu raspundere limitata, fara cerinta mentionarii raportului de succesiune. In cazul in care firma unei societati cu raspundere limitata cuprinde numele unuia sau mai multor asociati, dispozitiile alin. (1) raman aplicabile.

 

►Actul modificator al actului constitutiv: Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor Actionarilor sau Decizia Asociatului Unic – in original

 

► Certificatul de inregistrare al societatii comerciale – in original;

 

► Actul constitutiv actualizat cu noua denumire – in original;

 

► Dovezile privind plata tarifului de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, – tariful legal poate fi achitat in numerar sau cu card bancar la casieriile Oficiului Registrului Comertului, precum si cu mandat postal, ordin de plata.

 

Dezinformarea cu privire la aspecte legate de modificarea denumirii unei societati comerciale, nedepunerea in termen a documentelor sau intocmirea lor eronata, poate aduce prejudicii grave partii neasistate de un avocat specializat in domeniu. 

 

De aceea, Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” vine in sprijinul dumneavoastra oferindu-va servicii juridice profesionale atat in domeniul societar, cat si in alte domenii juridice.

 

Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati!

 

Articole care v-ar putea fi de ajutor le gasiti AICI si AICI: 

 

► Infiintarea unei societati comerciale

 

► Suspendarea activitatii unei societati comerciale

 

► Modificarea denumirii unei societati comerciale

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!