a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Ordinul de protectie: cum si in ce conditii se obtine?

Avocat Eliza Popa > Drept Civil  > Ordinul de protectie: cum si in ce conditii se obtine?

Ordinul de protectie: cum si in ce conditii se obtine?

ordin de protectie, violenta in familie

Ordinul de protectie: cum si in ce conditii se obtine?

 

Ati fost victima vreunei violente domestice? Un membru de familie v-a agresat sau v-a adus jigniri si amenintari? Acum puteti demara procedura pentru a obtine un ordin de protectie impotriva persoanei care v-a agresat sau v-a jignit.

 

Ce este ordinul de protectie?

 

Ordinul de protectie poate fi definit ca fiind o masura juridica prin care persoanele care sunt victime ale violentei in familie pot uza de aceasta in scopul protejarii integritatii lor fizice sau psihice ori a libertatii personale fata de agresor.

 

Ordinul de protectie se admite printr-o hotarare judecatoreasca, emisa in regim de urgenta prin care sunt luate masuri imediate si necesare in scopul de a proteja integritatea fizica si psihica a victimei unui act de violenta in familie.

 

Cine poate solicita ordin de protectie?

 

Potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, poate solicita ordin de protectie persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei, in scopul inlaturarii starii de pericol.

 

Conditii de admisibilitate a ordinului de protectie:

 

► Cererea sa fie formulate de persoana a carei viata, integritate fizica ori psihica sau a carei libertate este pusa in pericol;

 

Potrivit dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domesticeCererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusa de victima personal, prin reprezentant legal sau prin avocat.

 

De asemenea, cererea poate fi introdusa in numele victimei si de procuror; reprezentantul autoritatii sau structurii competente, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, cu atributii in materia protectiei victimelor violentei domestice; reprezentantul oricaruia dintre furnizorii de servicii sociale in domeniul prevenirii si combaterii violentei domestice, acreditati conform legii, cu acordul victimei.

 

► Sa existe o stare de pericol pentru victima – adica starea de pericol sa vizeze viata, integritate fizica sau psihica ori libertate unei persoane;

 

Caracterul de urgenta este o conditie necesara, care justifica utilizarea ordinului de protective. Emiterea ordinului de protectie se face strict in vederea inlaturarii starii de pericol.

 

Potrivit dispozitiilor art. 27 alin. (4) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice “Judecata se face de urgenta si cu precadere.”

 

► Starea de pericol sa fie reprezentata de existenta unui act de violenta

 

Dar ce este violenta domestica?

 

Potrivit dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, “violenta domestica inseamna orice inactiune sau actiune intentionata de violenta fizica, sexuala, psihologica, economica, sociala sau spirituala care se produce in mediul familial sau domestic ori intre soti sau fosti soti, precum si intre actuali sau fosti parteneri, indiferent daca agresorul locuieste sau a locuit impreuna cu victima”

 

 De retinut este si faptul ca violenta domestica se poate manifesta sub mai multe forme:

 

verbala – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenintari, cuvinte si expresii degradante sau umilitoare;

 

psihologica – impunerea vointei sau a controlului personal, provocarea de stari de tensiune si de suferinta psihica in orice mod si prin orice mijloace, prin amenintare verbala sau in orice alta modalitate, santaj, violenta demonstrativa asupra obiectelor si animalelor, afisare ostentativa a armelor, neglijare, controlul vietii personale, acte de gelozie, constrangerile de orice fel, urmarirea fara drept, supravegherea locuintei, a locului de munca sau a altor locuri frecventate de victima, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicari prin mijloace de transmitere la distanta, care prin frecventa, continut sau momentul in care sunt emise creeaza temere, precum si alte actiuni cu efect similar;

 

 fizica – vatamarea corporala ori a sanatatii prin lovire, imbrancire, trantire, tragere de par, intepare, taiere, ardere, strangulare, muscare, in orice forma si de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otravire, intoxicare, precum si alte actiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activitati cu grad mare de risc pentru viata sau sanatate si integritate corporala, altele decat cele de violenta economica;

 

 sexuala – agresiune sexuala, impunere de acte degradante, hartuire, intimidare, manipulare, brutalitate in vederea intretinerii unor relatii sexuale fortate, viol conjugal;

 

economica – interzicerea activitatii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenta primara, cum ar fi hrana, medicamente, obiecte de prima necesitate, actiunea de sustragere intentionata a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi si dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor si resurselor comune, refuzul de a sustine familia, impunerea de munci grele si nocive in detrimentul sanatatii, inclusiv unui membru de familie minor, precum si alte actiuni cu efect similar;

 

sociala – impunerea izolarii persoanei de familie, de comunitate si de prieteni, interzicerea frecventarii institutiei de invatamant sau a locului de munca, interzicerea/limitarea realizarii profesionale, impunerea izolarii, inclusiv in locuinta comuna, privarea de acces in spatiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intentionata de acces la informatie, precum si alte actiuni cu efect similar;

 

spirituala – subestimarea sau diminuarea importantei satisfacerii necesitatilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiratiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi in limba materna si de a invata copiii sa vorbeasca in limba materna, impunerea aderarii la credinte si practici spirituale si religioase inacceptabile, precum si alte actiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.

 

De asemenea, in nicio forma si in nicio imprejurare, obiceiul, cultura, religia, traditia si onoarea nu pot fi considerate drept justificare pentru niciun tip de acte de violenta. 

 

► Starea de pericol sa fie provocata de un membru al familiei

 

Dar ce inseamna membru de familie in sensul Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice?

 

Potrivit dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, prin membru de familie se intelege:

 

○ ascendentii si descendentii, fratii si surorile, sotii si copiii acestora, precum si persoanele devenite rude prin adoptie, potrivit legii;

 

○ sotul/sotia si/sau fostul sot/fosta sotie; fratii, parintii si copiii din alte relatii ai sotului/sotiei sau ai fostului sot/fostei sotii;

 

○ persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti sau dintre parinti si copii, actuali sau fosti parteneri, indiferent daca acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendentii si descendentii partenerei/partenerului, precum si fratii si surorile acestora;

 

○ tutorele sau alta persoana care exercita in fapt ori in drept drepturile fata de persoana copilului;

 

○ reprezentantul legal sau alta persoana care ingrijeste persoana cu boala psihica, dizabilitate intelectuala ori handicap fizic, cu exceptia celor care indeplinesc aceste atributii in exercitarea sarcinilor profesionale.

 

De retinut este faptul ca, prin notiunea de membru de familie se intelege si „persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti sau dintre parinti si copii, in cazul in care convietuiesc”, de exemplu persoanele care traiesc in concubinaj.

 

► Ordinul de protectie sa aiba caracter provizoriu

 

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice “Durata masurilor dispuse prin ordinul de protectie se stabileste de judecator, fara a putea depasi 6 luni de la data emiterii ordinului”.

 

Masurile dispuse prin ordinul de protectie nu sunt de natura sa conduca la rezolvarea fondului. Aceste masuri sunt de natura sa mentina doar o situatie de fapt pana la solutionarea in fond a litigiului.

 

De retinut este faptul ca adminisibilitatea ordinului de protectie nu este conditionata de existenta vreunui alt dosar, vreunui dosar prin care sa se urmareasca solutionarea fondului.

 

► Ordinul de protectie sa fie emis in vederea inlaturarii starii de pericol

 

Prin ordinul de protectie, instanta, ins copul de a inlatura starea de pericol, poiate dispune, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre masuri – obligatii sau interdictii:

○ evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;

 

○ reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;

 

○ limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima;

 

○ cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, si, dupa caz, a copiilor, intr-un centru de asistenta;

 

○ obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de membrii familiei acesteia, ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;

 

○ interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza ori le viziteaza periodic;

 

○ obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;

 

○ interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;

 

○ obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;

 

○ incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.

 

De asemenea, prin aceeasi hotarare, instanta poate dispune luarea unei masuri de control al respectarii ordinului de protectie si pentru prevenirea incalcarii acestuia, precum:

 

○ obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanta potrivit imprejurarilor, la sectia de politie competenta cu supravegherea respectarii ordinului de protectie;

 

○ obligarea agresorului de a da informatii organului de politie cu privire la noua locuinta, in cazul in care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuinta familiei.

 

○ verificari periodice si/sau spontane privind locul in care se afla agresorul.

 

Procedura de emitere a unui ordin de protectie:

 

Potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, cererea privind emiterea ordinului de protectie se intocmeste potrivit formularului de cerere prevazut in anexa la lege si care poate fi descarcat de AICI – CERERE ORDIN DE PROTECTIE.

 

Cererile pentru emiterea ordinului de protectie se judeca in camera de consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie.

 

Judecata se face de urgenta si cu precadere.

 

In caz de urgenta deosebita, instanta poate emite ordinul de protectie chiar si in aceeasi zi.

 

Competenta pentru emiterea ordinului de protectie revine judecatoriei de pe raza teritoriala in care isi are domiciliul sau resedinta victima.

 

Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru.

 

Ordinul de protectie este executoriu.

 

Executarea hotararii se face fara somatie sau fara trecerea vreunui termen.

 

Potrivit dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, hotararea prin care se dispune ordinul de protectie este supusa numai apelului, in termen de 3 zile de la pronuntare daca s-a dat cu citarea partilor si de la comunicare daca s-a dat fara citarea lor.

 

Cum se pune in executare ordinul de protectie?

 

Potrivit dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, copia dispozitivului hotararii prin care s-a admis cererea de emitere a ordinului de protectie se comunica, in ziua pronuntarii, structurilor Politiei Romane in a caror raza teritoriala se afla locuinta victimei si a agresorului.

 

Ordinul de protectie prin care se dispune oricare dintre masurile prevazute de lege, se pune in executare de indata, de catre sau, dupa caz, sub supravegherea politiei.

 

Pentru punerea in executare a ordinului de protectie, politistul poate intra in locuinta familiei si in orice anexa a acesteia, cu consimtamantul persoanei protejate sau, in lipsa, al altui membru al familiei.

 

Organele de politie au indatorirea sa supravegheze modul in care se respecta hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus ordinul de protectie si sa sesizeze organul de urmarire penala in caz de sustragere de la executare.

 

Consecintele nerespectarii ordinului de protectie

 

In situatia in care ordinul de protectie emis de catre instanta de judecata nu este respectat de catre cel impotriva caruia s-a emis, organele de politie au obligatia de a sesiza organele de urmarire penala pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a hotararilor judecatoresti, infractiune prevazuta de dispozitiile art. 287 Cod Penal.

Daca organele de politie au sesizat organele de urmarire penala pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a hotararilor judecatoresti, agresorul – cel impotriva caruia a fost emis ordinul de protectie –  va putea fi condamnat de catre instanta penala la o pedeapsa cu inchisoarea intre 1 luna la 1 an.

 

Revocarea ordinului de protectie

 

Potrivit dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, persoana impotriva careia s-a dispus o masura prin ordinul de protectie pe durata maxima poate solicita revocarea ordinului sau inlocuirea masurii dispuse.

 

Revocarea se poate dispune daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 

○ agresorul a respectat interdictiile sau obligatiile impuse;

 

○ agresorul a urmat consiliere psihologica, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori orice alta forma de consiliere sau terapie care a fost stabilita in sarcina sa ori care i-a fost recomandata sau a respectat masurile de siguranta, daca asemenea masuri s-au luat, potrivit legii;

 

○ daca exista o evaluare a riscului de recidiva realizata potrivit competentelor de catre un serviciu de probatiune, care indica un grad de risc suficient de scazut si faptul ca agresorul nu mai prezinta un real pericol pentru victima violentei domestice sau pentru familia acesteia;

 

Cererea de revocare se solutioneaza cu citarea partilor si a unitatii de politie care a pus in executare ordinul de protectie a carui revocare se solicita.

 

In concluzie, ordinul de protectie este o masura juridica prin care persoanele care sunt victime ale violentei in familie pot uza de aceasta in scopul protejarii integritatii lor fizice sau psihice ori a libertatii personale fata de agressor.

 

Daca acest articol v-a fost util si doriti sa obtineti un ordin de protectie impotriva unui membru de familie,Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” vine in sprijinul dumneavoastra, oferindu-va servicii juridice profesionale atat in domeniul dreptului penal, cat si in alte domenii.

 

Contactati-ne acum!

1 Comment

  • Emilia Ali
    Reply Martie 28, 2020 at 2:53 pm

    Buna ziua…ptr a obtine ordinul de protecție tr sa fiu personal la tribunal sau putem tr formularul si prin posta…?

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!