a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Pensiile pentru activitati ce implica expunere la radiatii

Avocat Eliza Popa > Dreptul Muncii  > Pensiile pentru activitati ce implica expunere la radiatii

Pensiile pentru activitati ce implica expunere la radiatii

pensiile

Pensiile pentru activitati ce implica expunere la radiatii

 

In articolul de astazi vom aborda problema pensiilor pentru persoanele care au desfasurat activitati in zona I si zona II de expunere la radiatii. Dupa cat timp pot beneficia de pensie?

 

Daca ati desfasurat activitate la locul de munca in zona I si zona II de expunere la radiatii, respectiv activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, si aveti un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de cel putin 17 ani in zona a II-a de expunere la radiatii, aveti dreptul la pensie pentru limita de varsta, insa indiferent de varsta.

 

Potrivit dispozitiilor art. 57 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de cel putin 17 ani in zona a II-a de expunere la radiatii, in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. b), respectiv activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, au dreptul la pensie pentru limita de varsta, insa indiferent de varsta pe care au.

 

Pensiile pentru activitati ce implica expunere la radiatii – care sunt activitatile din zona I de expunere la radiatii?

 

Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. a) coroborate cu dispozitiile art.1 alin. (3) din Hotararea nr. 583 din 21 iunie 2001 privind stabilirea criteriilor de incadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii, in zona I sunt incluse locurile de munca situate permanent in zona controlata, respectiv:

 

► locurile de munca din subteran;

 

► locurile de munca din instalatiile-pilot, semiindustriale si industriale de prelucrare a materiilor prime nucleare si a nisipurilor titano-zirconifere;

 

► locurile de munca din instalatiile de tratare a apelor reziduale de la minele si instalatiile de prelucrare a materiilor prime nucleare;

 

► locurile de munca unde se efectueaza masuratori dozimetrice, analize chimice si fizice, precum si cercetari in statii si laboratoare de specialitate ale materiilor prime nucleare; 

 

► locurile de munca unde se executa lucrari de incarcaredescarcare, transport, receptie, depozitare a materiilor prime nucleare si a concentratelor acestora;

 

► locurile de munca cu activitati de inchidere si conservare a unitatilor care utilizeaza, exploateaza si prelucreaza materiile prime nucleare.

 

Pensiile pentru activitati ce implica expunere la radiatii –  care sunt activitatile din zona II de expunere la radiatii?

 

Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. b) coroborate cu dispozitiile art.1 alin. (4)  din Hotararea nr. 583 din 21 iunie 2001 privind stabilirea criteriilor de incadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii, in zona II sunt incluse locurile de munca in care se lucreaza intermitent in zona controlata, restul activitatii desfasurandu-se in zona supravegheata, respectiv locurile de munca:

 

► unde se lucreaza cu surse sau minereuri radioactive la etalonarea aparatelor din sectii si ateliere; 

 

► la suprafata unde se executa lucrari de prospectiuni, explorari, deschideri, pregatiri si exploatare a materiilor prime nucleare; 

 

► din atelierele situate in incinta unitatilor si subunitatilor de cercetare, exploatare, preparare a materiilor prime nucleare, unde se executa operatiuni de reparatii si intretinere ale utilajelor si aparatelor contaminate radioactiv, cu care se lucreaza in unitatile si subunitatile sectorului de materii prime nucleare pentru prospectarea, cercetarea, explorarea, exploatarea si prepararea materiilor prime nucleare; 

 

► de la suprafata unitatilor si subunitatilor sectorului de materii prime nucleare unde se executa decontaminarea echipamentului de protectie, curatarea bailor miniere si a vestiarelor, intretinerea si exploatarea lampilor de mina.

 

De retinut este faptul ca incadrarea in zonele I si II de expunere la radiatii se face in functie de timpul efectiv lucrat in aceste locuri de munca, astfel:

 

► pentru zona I de expunere la radiatii, cel putin 50% din programul normal de lucru;

 

► pentru zona II de expunere la radiatii, cel putin 70% din programul normal de lucru.

 

Care este stagiul complet de cotizare pentru a beneficia de pensie pentru persoanele care au desfasurat activitatea in zone de expunere la radiatii?

 

In cazul persoanelor care au desfasurat activitate in zona I de expunere la radiatii, stagiul complet de cotizare este de 15 ani, indiferent de varsta.

 

In cazul pesoanelor care au desfasurat activitate in zona a II-a de expunere la radiatii, stagiul complet de cotizare este de 17 ani, indiferent de varsta.

 

Procedura de obtinere a pensiei de catre persoana care a desfasurat activitatea in zone de expunere la radiatii

 

Potrivit dispozitiilor art 103 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, dupa caz, depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.

 

Cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste ca persoana a desfasurat activitatea in zone de expunere la radiatii, se depune, incepand cu data indeplinirii acestor conditii, la casa teritoriala de pensii competenta, in a carei raza domiciliaza persoana.

 

Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii si se acorda de la data inregistrarii cererii.

 

Potrivit dispozitiilor art 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii.

 

Decizia cuprinde temeiurile de fapt si de drept in baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

 

Decizia casei teritoriale de pensii se comunica persoanei care a solicitat pensionarea, in termen de 5 zile de la data emiterii.

 

Pensiile pentru activitati ce implica expunere la radiatii – cai de atac

 

Contestatie la Comisia Centrala de Contestatii din cadrul Casei Teritoriale de Pensii

 

Potrivit dispozitiilor art 106 alin. (3) coroborate cu dispozitiile art. 149 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii.

 

Comisia Centrala de Contestatii este organism de verificare, care examineaza si hotaraste asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii si urmareste aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile publiceeste organism de verificare, care examineaza si hotaraste asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii si urmareste aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile publice:

 

Procedura de examinare a deciziilor supuse contestarii reprezinta procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional.

 

Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.

 

In termen de 5 zile de la adoptare, hotararile Comisiei Centrale de Contestatii se comunica persoanelor in cauza si caselor teritoriale de pensii.

 

In cazul in care Comisia Centrala de Contestatii din cadrul Casei Teritoriale de Pensii nu a solutionat contestatia in termen de 45 zuile de la data inregistrarii sau solutia pronuntata nu este legala si temeinica, partea interesata poate ataca decizia la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicare.

 

Procedura in fata instantei de judecata

 

Instanta competenta sa judece decizia emisa de catre Casa Teritoriala de Pensii este Tribunalul in a carei raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul.

 

Astfel ca, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind:

 

► modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurari sociale, in cazul contractului de asigurare sociala;

 

► modul de stabilire a dobanzilor si penalitatilor de intarziere, in cazul contractului de asigurare sociala;

 

► inregistrarea si evidenta contributiei de asigurari sociale, in cazul contractului de asigurare sociala; 

 

► hotararile Comisiei Centrale de Contestatii privind deciziile de pensii; 

 

► deciziile comisiilor medicale regionale de contestatii date in solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitatii de munca;

 

► deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii; 

 

► plangerile impotriva proceselor-verbale de contraventie incheiate in baza prezentei legi;

 

► deciziile de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale; 

 

► alte drepturi si obligatii nascute in temeiul prezentei legi.

 

Impotriva hotararii pronuntate de catre Tribunal se poate face numai apel la Curtea de Apel competenta.

 

In concluzie, daca ati desfasurat activitate la locul de munca in zona I si zona II de expunere la radiatii, respectiv activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, si aveti un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de cel putin 17 ani in zona a II-a de expunere la radiatii, aveti dreptul la pensie pentru limita de varsta, insa indiferent de varsta.

 

Daca acest articol v-a fost util si doriti sa obtineti o pensie pentru limita de varsta,Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” vine in sprijinul dumneavoastra, oferindu-va servicii juridice profesionale atat in domeniul dreptului muncii si asigurarilor sociale, cat si in alte domenii.

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!