a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Procedura privind cererile cu valoare redusa

Avocat Eliza Popa > Drept Civil  > Procedura privind cererile cu valoare redusa

Procedura privind cererile cu valoare redusa

infractiunea de santaj

Procedura privind cererile cu valoare redusa


In Noul Cod de Procedura Civila, sunt reglementate 3 modalitati de recuperare a creantelor, respectiv ordonanta de plata, cererile cu valoare redusa si actiunea in pretentii.


Intr-un articol anterior am prezentat pe scurt ordonanta de plata, ca mod de recuperare al creantelor.

Astazi, vom discuta despre procedura privind cererile cu valoare redusa ca modalitate de recuparare a creantelor.


Procedura privind cererile cu valoare redusa este reglementata in legislatia nationala, in dispozitiile art. 2016 – 1033 Cod Procedura Civila, dar si in legislatia europeana – Regulamentul 861/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusa.

 

 


Ce este procedura privind cererile cu valoare redusa
?


Procedura privind cererile cu valoare redusa este o procedura speciala, aplicabila doar cererilor al caror obiect are valoarea de pana la 10.000 lei inclusiv.


Pe de alta parte, potrivit dispozitiilor art. 1027 Cod Procedura Civila, procedura privind 
cererile cu valoare redusa are un caracter facultativ, in sensul ca pentru recuperarea creantelor sale, creditorul are posibilitatea de a exercita, la alegerea, una dintre cele trei modalitati mentionate mai sus.


Conditii generale si conditii speciale de admisibilitate ale cererii cu valoare redusa


Cererea cu valoare redusa, fiind o veritabila cerere de chemare in judecata, trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. art. 32 Cod Procedura Civila, respectiv:


► Cererea trebuie exercitata de o persoana care are capacitate procesuala – adica sa aiba atat capacitatea de folosinta, sa fie in viata la data exercitarii actiune, cat si capacitate de exercitiu care se dobandeste fie la varsta de 18 ani, fie la varsta de 16 ani pentru minorul casatorit.


Ca si exceptie, in situatia in care persoana nu are capacitate de exercitiu deplina, cererea de ordonanta de plata poate fi exercitata de reprezentantul legal.


► Persoana care exercita cererea de ordonanta de plata, trebuie sa aiba si calitate procesuala, adica fie sa aiba calitatea de creditor, fie sa aiba calitatea de debitor.


►O alta conditie o reprezinta interesul in exercitarea cererii, ceea ce presupune ca prin exercitarea cererii de ordonanta de plata se urmareste obtinerea unui folos material, respectiv recuperarea creantelor.


►Si nu in ultimul rand, trebuie indeplinita conditia formularii unei pretentii, respectiv creditorul in calitate de reclamant solicita obligarea debitorului-parat sa isi achita debitul.


Pe langa toate aceste conditii generale, cererea cu valoare redusa trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii speciale, respectiv:


Valoarea obiectului cererii – potrivit dispozitiilor art. 1026 alin. (1) teza II Cod Procedura Civila, “(…) se aplica atunci cand valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri accesorii, nu depaseste suma de 10.000 lei la data sesizarii instantei”, valoare obiectului cererii nu trebuie sa depaseasca 10.000lei, fara a se lua in calcul dobanzile, cheltuieli de judecata sau alte venituri accesorii.

Natura dreptului patrimonial valorificat


Potrivit dispozitiilor art. 1026 alin. (2) si alin. (3) Cod Procedura Civila, procedura privind cererile cu valoare redusa nu se aplica in materie fiscala, vamala sau administrativa si nici in ceea ce priveste raspunderea statului pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice. De asemenea, prezenta procedura nu se aplica cererilor referitoare la: a) starea civila sau capacitatea persoanelor fizice; b) drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie; c) mostenire; d) insolventa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societatilor insolvabile si a altor persoane juridice sau alte proceduri asemanatoare; e) asigurari sociale; f) dreptul muncii; g) inchirierea unor bunuri imobile, cu exceptia actiunilor privind creantele avand ca obiect plata unei sume de bani; h) arbitraj; i) atingeri aduse dreptului la viata privata sau altor drepturi care privesc personalitatea.


Aceasta excludere are caracter expres si limitativ.


Astfel ca, aceste doua conditii spreciale trebuie indeplinite cumulativ!


Aspecte privind procedura de solutionare a cererii cu valoare redusa:


Instanta competenta sa judece procedura privind cererile cu valoare redusa este judecatoria!


Cu privire la taxa de timbru, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (1) din OG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 392 din data de 29 iunie 2013 “Cererile de valoare redusa, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul X al cartii a Vl-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura civila, se taxeaza cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 2.000 lei, si cu 200 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 2.000 lei.”


De retinut este faptul ca, desi este o veritabila cerere de chemare in judecata, pentru declansarea procedurii, reclamantul completeaza formularul de cerere – atasat la finalul acestui articol – care se aproba prin ordin al ministrului justitiei si contine rubrici care permit identificarea partilor, valoarea pretentiei, indicarea probelor si alte elemente necesare solutionarii cauzei.


Paratul are posibilitatea de a formula raspuns la pretentiile reclamantului, in termen de 30 zile de la comunicarea cererii, raspuns completat pe un formular – atasat la finalul acestui articol – care se aproba prin ordin al ministrului justitiei si contine rubrici care permit identificarea partilor, valoarea pretentiei, indicarea probelor si alte elemente necesare solutionarii cauzei.


O alta particularitate importanta a procedurii privind cererile cu valoare redusa o reprezinta probele, instanta putand incuviinta si alte probe in afara inscrisurilor depuse de parti.


Prin comparatie, la procedura ordonantei de plata, instanta se pronunta doar pe inscrisurile depuse de parti!


Solutionarea cererii cu valoare redusa difera in functie de urmatoarele situatii


► Debitorul – parat nu contesta creanta, instanta va pronunta ordonanta de plata si va dispune obligarea paratului la plata creantei.


►Daca creditorul -reclamant, la primul termen de judecata, declara ca debitorul a achitat creanta ce face obiectul cauzei, instanta va lua act de aceasta imprejurare


► Daca pana la primul termen de judecata creditorul reclamant si debitorul parat ajung la o intelegere cu privire la creanta, sau incheie o tranzactie privind creanta, instanta va pronunta o hotarare de expedient.


►Si situatia in care debitorul-parat, prin intampinare, contesta creanta creditorului-reclamant si administreaza probe concludente in acest sens, instanta va respinge cererea, partile avand posibilitatea de a formula actiune in pretentii pe dreptul comun.


Calea de atac:


Hotararea pronuntata in procedura privind cererile cu valoare redusa poate fi atacata numai cu apel, insa cu respectarea unui termen de 30 zile de la data inmanarii sau comunicarii.


Hotararea pronuntata in procedura privind cererile cu valoare redusa – TITLU EXECUTORIU


Hotararea pronuntata in procedura privind cererile cu valoare redusa are caracter executoriu, putand fi pusa in executare silita. Partea interesata poate formula cerere de executare silita, in temeiul dispozitiilor art. 664 Cod Procedura Civila.


Nu lipsit de relevanta este si faptul ca, in situatia in care creditorul a pornit executarea impotriva debitorului, legea recunoaste debitorului posibilitatea de a formula contestatie la executare, cu respectarea termenului de 15 zile, prevazut de dispozitiile legale in vigoare.


Daca articolul v-a fost util, daca aveti de recuperat diverse sume de bani de la persoane fizice sau persoane juridice, nu lasati sa se implineasca termenul de prescriptie! Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” va sta la dispozitie, oferindu-va servicii juridice de calitate si o solutie favorabila problemelor dumneavoastra.


AICI
puteti citi si articolul “
Ordonanta de plata, o procedura rapida pentru recuperarea creantelor”


Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati!


In continuare regasiti formularul de cerere cu valoare redusa si formularul de raspuns

 

 FORMULAR DE CERERE

[art. 1.028 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila]

  1. Instanta judecatoreasca

    La aceasta rubrica trebuie sa indicati judecatoria careia ii adresati cererea.

Dosar nr.*:

Inregistrat la Judecatoria…………………………………………………………… la:………(ziua) / …………..(luna)/…………………….(anul)*

Instructiune de completare

1. Instanta judecatoreasca

La aceasta rubrica trebuie sa indicati judecatoria careia ii adresati cererea.

1. Carei judecatorii ii adresati cererea?

1.1. Denumirea si adresa judecatoriei:

Instructiune de completare

2. Identificarea partilor

In procedura cu privire la cererile de valoare redusa, partile nu au obligatia de a fi reprezentate de avocat.

Paratului i se va comunica, in copie, formularul de cerere si, daca este cazul, inscrisurile depuse de dumneavoastra. Paratului i se ofera posibilitatea de a-si prezenta punctul de vedere.

2. Identificarea partilor

2.1. Informatii privind reclamantul

2.1.1. Numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea:

 

 2.1.2. Domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul:

 

2.1.3. Codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar[1]:

 

2.1.4. Numarul de telefon[2]:

 

2.1.5. Adresa de posta electronica[3]:

 

2.1.6. Numarul de fax[4]:

 

2.1.7. Numele, prenumele si calitatea reprezentantului dumneavoastra, iar, in cazul reprezentarii prin avocat, numele si prenumele acestuia si sediul sau profesional[5]:

 

2.1.8. Alte informatii[6]:

 

2.2. Informatii privind paratul

2.2.1. Numele si prenumele sau, dupa caz, denumirea:

 

2.2.2. Domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul:

 

2.2.3. Codul numeric personal sau, dupa caz, codul unic de inregistrare ori codul de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar[7]:

 

2.2.4. Numarul de telefon[8]:

 

2.2.5. Adresa de posta electronica[9]:

 

2.2.6. Numarul de fax[10]:

 

2.2.7. Numele, prenumele si calitatea reprezentantului paratului, iar, in cazul reprezentarii prin avocat, numele si prenumele acestuia si sediul sau profesional[11]

 

2.2.8. Alte informatii[12]

Instructiune de completare

3. Informatii privind cererea introductiva

    Formularul de cerere este disponibil si pe site-ul Ministerului Justitiei (www.just.ro), si pe portalul instantelor de judecata (portal.just.ro).

    Domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusa: Retineti faptul ca procedura cu privire la cererile de valoare redusa are un domeniu de aplicare limitat. Cererile cu o valoare mai mare de 10.000 lei la data sesizarii instantei sau cele care sunt mentionate la art. 1.025 alin. (2) si (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu completarile ulterioare (cererile in materie fiscala, vamala sau administrativa; cererile privind angajarea raspunderii statului pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice; cererile referitoare la: starea civila sau capacitatea persoanelor fizice, drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie, mostenire, insolventa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societatilor insolvabile si a altor persoane juridice sau alte proceduri asemanatoare, asigurari sociale, dreptul muncii, inchirierea unor bunuri imobile, cu exceptia actiunilor privind creantele avand ca obiect plata unei sume de bani, arbitraj si atingeri aduse dreptului la viata privata sau altor drepturi care privesc personalitatea) nu pot fi solutionate potrivit acestei proceduri. In cazul in care cererea nu poate fi solutionata potrivit acestei proceduri, instanta judecatoreasca va va informa in acest sens, iar, daca nu va retrageti cererea, aceasta va fi judecata potrivit dreptului comun. In cazul in care nu doriti continuarea procedurii in aceste conditii, trebuie sa va retrageti cererea.

    3.1. In cazul cererilor evaluabile in bani, indicati doar valoarea obligatiei principale, fara a preciza si dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri accesorii.

    3.2. In cazul in care cererea nu este evaluabila in bani, va rugam sa indicati valoarea estimativa a acesteia.

    3.3.1. In cazul in care pretindeti dobanzi contractuale (de exemplu, in cazul unui credit), va rugam sa precizati rata dobanzii si data de la care ar trebui sa curga dobanda. In cazul in care solicitati plata unor dobanzi diferite, trebuie sa completati rata dobanzii si perioadele in care ar trebui sa curga fiecare dintre dobanzi.

    3.3.2. In cazul in care obtineti castig de cauza, instanta judecatoreasca poate aproba acordarea de dobanzi legale; va rugam sa precizati daca solicitati acest lucru si, daca este cazul, data de la care ar trebui sa curga dobanda legala.

    3.4. In cazul in care solicitati restituirea cheltuielilor de judecata (de exemplu, onorariul avocatului), precizati acest lucru.

3. Informatii privind cererea introductiva

3.1. Cerere evaluabila in bani

3.1.1. Valoarea obligatiei principale (fara dobanzi, cheltuieli de judecata si alte venituri accesorii):

 

3.2. Cerere neevaluabila in bani

3.2.1. Obiectul cererii:  

 

3.2.2. Valoarea estimativa a cererii:

 

3.3. Solicitati plata unor dobanzi?

        Da

        Nu

In caz afirmativ, dobanda este:

Contractuala?                  completati pct. 3.3.1, daca este cazul

Legala?                           completati pct. 3.3.2, daca este cazul

3.3.1. Daca este contractuala

1. rata dobanzii este:                …………….%

                                                cu ………….% mai mare decat rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

                                                  alta:

2. dobanda ar trebui sa curga de la: ……………….. (ziua)/………………………………….. (luna)/………………………. (anul)

3.3.2. Daca este legala, dobanda ar trebui sa curga de la: ………………. (ziua)/……………………. (luna)/……….. (anul)

 

3.4. Solicitati restituirea cheltuielilor de judecata?

3.4.1. Da                    

3.4.2. Nu                    

3.4.3. In caz afirmativ, precizati cheltuielile si indicati suma pretinsa:

Instructiune de completare

4. Detalii privind cererea

    4.2. Descrieti probele de care intelegeti sa va folositi in sustinerea cererii dumneavoastra.

    4.2.1. Aveti obligatia de a depune, odata cu prezentul formular de cerere, si copii, certificate de dumneavoastra pentru conformitate cu originalul, de pe inscrisurile de care intelegeti sa va folositi in sustinerea cererii, intr-un numar de exemplare egal cu numarul partilor pe care le chemati in judecata, la care se adauga un exemplar pentru instanta.

    4.2.2. Instanta va putea incuviinta si alte probe in afara inscrisurilor depuse de parti. In cazul in care solicitati dovada cu martori, trebuie sa indicati numele, prenumele si adresa acestora. Instanta nu va incuviinta insa acele probe a caror administrare necesita cheltuieli disproportionate fata de valoarea cererii introductive sau a cererii reconventionale.

    4.3. Dezbaterea orala

    Procedura cu privire la cererile de valoare redusa este o procedura scrisa. Cu toate acestea, in prezentul formular de cerere sau intr-o etapa ulterioara, puteti solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, si instanta poate dispune infatisarea partilor, daca apreciaza acest fapt ca fiind necesar.

    Instanta judecatoreasca poate sa refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale in cazul in care considera ca, tinand seama de imprejurarile cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.

4. Detalii privind cererea

4.1. Prezentati, pe scurt, motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea.

 

4.2. Indicati probele pe care doriti sa le aduceti in sprijinul cererii dumneavoastra si specificati care capat de cerere este sustinut de fiecare dintre probe.

4.2.1. Inscrisuri            precizati mai jos

 

4.2.2. Alte probe        precizati mai jos 4.3. Doriti sa aiba loc o dezbatere orala?

Da                               

Nu                               

In caz afirmativ, precizati motivele[13].

Instructiune de completare

5. Data si semnatura

    Verificati daca v-ati scris numele si prenumele lizibil si daca ati semnat si datat formularul de cerere pe ultima sa pagina.

    File suplimentare: in cazul in care spatiul nu este suficient, puteti adauga file noi, pe care trebuie sa le semnati

5. Data si semnatura

Atasez prezentului formular de cerere un numar de ….. file suplimentare. Prin prezenta solicit instantei judecatoresti sa pronunte o hotarare impotriva paratului in temeiul cererii mele. Declar ca, dupa stiinta mea, informatiile furnizate mai sus sunt corecte si date cu buna-credinta.

Data: …………………. (ziua)/….. (luna)/…. (anul)

Numele si prenumele/Denumirea:

Semnatura:

FORMULAR DE RASPUNS

[art. 1.029 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila]

Partea I (a se completa de catre instanta)

 

Reclamant:

Parat:

Instanta judecatoreasca:

Cerere:

Numarul dosarului:

INFORMATII SI INSTRUCTIUNI PENTRU PARAT

    1. Impotriva dumneavoastra s-a depus o cerere in conformitate cu procedura cu privire la cererile de valoare redusa.

    Puteti raspunde cererii reclamantului prin completarea partii a II-a a prezentului formular de raspuns.

    Puteti sa raspundeti pretentiilor reclamantului si fara a utiliza prezentul formular de raspuns, prin orice alt mijloc adecvat. In cazul in care recurgeti la alt mijloc pentru a raspunde pretentiilor reclamantului, prezentul formular de raspuns va poate ajuta la redactarea raspunsului dumneavoastra.

    Raspunsul dumneavoastra trebuie depus la instanta/trimis instantei, in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentului formular de raspuns.

    In cazul in care nu trimiteti un raspuns in termen de 30 de zile, instanta pronunta o hotarare, in raport cu actele aflate la dosar. Hotararea primei instante este executorie de drept.

    Formularul de raspuns este disponibil si pe site-ul Ministerului Justitiei (www.just.ro), si pe portalul instantelor de judecata (portal.just.ro).

    Cititi si instructiunile cuprinse in formularul de cerere; acestea va pot ajuta la redactarea raspunsului dumneavoastra.

Partea a II-a (a se completa de catre parat)

 

1. Acceptati pretentiile formulate de reclamant impotriva dumneavoastra?

Da                                             

Nu                                             

Partial                                       

Daca ati raspuns „nu” sau „partial”, motivati raspunsul

 

 Cererea nu se incadreaza in domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusa.

Motivati mai jos:

 

 Alte motive                                                                                                                                                  

Specificati mai jos:

Instructiune de completare

2. Probe

    Aveti obligatia de a depune, odata cu prezentul formular de raspuns, si copii, certificate de dumneavoastra pentru conformitate cu originalul, de pe inscrisurile de care intelegeti sa va folositi.

    Instanta va putea incuviinta si alte probe in afara inscrisurilor depuse de parti. In cazul in care solicitati dovada cu martori, trebuie sa indicati numele, prenumele si adresa acestora. Instanta nu va incuviinta insa acele probe a caror administrare necesita cheltuieli disproportionate fata de valoarea cererii introductive sau a cererii reconventionale.

2. Probe. Indicati dovezile cu care intelegeti sa va aparati impotriva fiecarui capat al cererii reclamantului.

2.1. Inscrisuri                                                                                                                               

  precizati mai jos

 

2.2. Alte probe                                                                                                                         

 precizati mai jos

Instructiune de completare

3. Dezbaterea orala

    Procedura cu privire la cererile de valoare redusa este o procedura scrisa. Cu toate acestea, in prezentul formular de raspuns sau intr-o etapa ulterioara, puteti solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, si instanta poate dispune infatisarea partilor, daca apreciaza acest fapt ca fiind necesar.

    Instanta judecatoreasca poate sa refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale in cazul in care considera ca, tinand seama de imprejurarile cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.

3. Doriti sa aiba loc o dezbatere orala?

Da           

Nu           

In caz afirmativ, precizati motivele

Instructiune de completare

4. Cerere reconventionala

    In cazul in care doriti sa introduceti cerere reconventionala, va rugam sa completati si sa atasati un alt formular, formularul de cerere, cuprins in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justitiei nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate in procedura cu privire la cererile de valoare redusa prevazuta de art. 1.025 – 1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. Formularul de cerere este disponibil si pe site-ul Ministerului Justitiei (www.just.ro), si pe portalul instantelor de judecata (portal.just.ro).

4. Doriti sa depuneti o cerere reconventionala?

4.1. Da          

4.2. Nu          

4.3. In caz afirmativ, va rugam sa completati si sa atasati un formular de cerere separat.

Instructiune de completare

5. Cheltuieli de judecata

    In cazul in care solicitati restituirea cheltuielilor de judecata (de exemplu, onorariul avocatului), precizati acest lucru.

5. Solicitati restituirea cheltuielilor de judecata?

5.1. Da          

5.2. Nu          

5.3. In caz afirmativ, precizati cheltuielile si indicati suma pretinsa

Instructiune de completare

6. Alte informatii

    La aceasta rubrica puteti rectifica sau completa datele dumneavoastra personale (de exemplu: date de contact, reprezentant).

6. Alte informatii[14]:
Instructiune de completare

7. Data si semnatura

    Verificati daca v-ati scris numele si prenumele lizibil si daca ati semnat si datat formularul de raspuns pe ultima sa pagina.

    File suplimentare: in cazul in care spatiul nu este suficient, puteti adauga file noi, pe care trebuie sa le semnati.

7. Data si semnatura

Atasez prezentului formular un numar de…………. file suplimentare.

Declar ca, dupa stiinta mea, informatiile furnizate mai sus sunt corecte si date cu buna-credinta.

Data……………. (ziua)/…………………………………………. (luna)/…………………………..(anul)

Numele si prenumele/Denumirea:

Semnatura:

 

 

 

* A se completa de catre instanta.

[1] Daca aveti sau vi s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii.

[2] Daca este cazul.

[3] Daca este cazul.

[4] Daca este cazul.

[5] Daca este cazul.

[6] Daca este cazul.

[7] Daca paratul poseda ori i s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii si acestea va sunt cunoscute.

[8] Daca este cazul si va este cunoscut.

[9]  Daca este cazul si va este cunoscuta.

[10] Daca este cazul si va este cunoscut.

[11] Daca este cazul si va sunt cunoscute.

[12] Daca este cazul.

[13]  Facultativ.

[14] Daca este cazul

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!