a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Recursul compensatoriu

Avocat Eliza Popa > Drept Penal  > Recursul compensatoriu

Recursul compensatoriu

recursul compensatoriu

Recursul compensatoriu este reglementat prin Legea nr. 169/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

 

Recursul compensatoriu a aparut in urma Deciziei pilot data de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in Cauza Daniel Arpad Rezmives, Laviniu Mosmonea, Marius Mavroian si Iosif Gazsi. Prin Dacizia pilot, CEDO a decis ca s-a incalcat articolul 3 din Conventia Drepturilor Omului, care interzice tratamentele inumane si degradante: “Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.”.

 

Prin Legea nr. 169/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, a fost introdus art. 551 – Compensarea in cazul cazarii in conditii necorespunzatoare, care reglementeaza recursul compensatoriu si care prevede ca:

 

(1) La calcularea pedepsei executate efectiv se are in vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca masura compensatorie, si executarea pedepsei in conditii necorespunzatoare, caz in care, pentru fiecare perioada de 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare, chiar daca acestea nu sunt consecutive, se considera executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicata.

 

(2) In sensul prezentului articol, se considera conditii necorespunzatoare cazarea unei persoane in oricare centru de detentie din Romania care a avut lipsuri la conditiile impuse de standardele europene.

 

(3) In sensul prezentului articol, se considera executare a pedepsei in conditii necorespunzatoare cazarea in oricare dintre situatiile urmatoare:

 

a)cazarea intr-un spatiu mai mic sau egal cu 4 mp/detinut, care se calculeaza, excluzand suprafata grupurilor sanitare si a spatiilor de depozitare a alimentelor, prin impartirea suprafetei totale a camerelor de detinere la numarul de persoane cazate in camerele respective, indiferent de dotarea spatiului in cauza;

 

b)lipsa accesului la activitati in aer liber;

 

c)lipsa accesului la lumina naturala sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilatie;

 

d)lipsa temperaturii adecvate a camerei;

 

e)lipsa posibilitatii de a folosi toaleta in privat si de a se respecta normele sanitare de baza, precum si cerintele de igiena;

 

f)existenta infiltratiilor, igrasiei si mucegaiului in peretii camerelor de detentie.

 

(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator si la calcularea pedepsei executate efectiv ca masura preventiva/pedeapsa in centrul de retinere si arestare preventiva in conditii necorespunzatoare.

 

(5) In sensul prezentului articol, nu se considera executare a pedepsei in conditii necorespunzatoare ziua sau perioada in care persoana a fost:

 

a)internata in infirmerii din cadrul locurilor de detinere, in spitale din reteaua sanitara a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, a Ministerului Afacerilor Interne sau din reteaua sanitara publica;

 

b)in tranzit.

 

(6) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica in cazul in care persoana a fost despagubita pentru conditii necorespunzatoare de detentie, prin hotarari definitive ale instantelor nationale sau ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, pentru perioada pentru care s-au acordat despagubiri si a fost transferata sau mutata intr-un spatiu de detentie avand conditii necorespunzatoare.

 

(7) Beneficiul aplicarii dispozitiilor alin. (1) nu poate fi revocat.

 

(8) Perioada pentru care se acorda zile considerate ca executate in compensarea cazarii in conditii necorespunzatoare se calculeaza incepand cu 24 iulie 2012.”

 

Conditiile recursului compensatoriu:

 

Astfel ca, recursul compesatoriu se acorda persoanelor condamnate, care pe perioada retinerii sau a detinerii, au stat in conditii necorespunzatoare de cazare.

 

Prin conditii necorespunzatoare de cazare pentru recursul compensatoriu se intelege: a) cazarea intr-un spatiu mai mic sau egal cu 4 mp/detinut, care se calculeaza, excluzand suprafata grupurilor sanitare si a spatiilor de depozitare a alimentelor, prin impartirea suprafetei totale a camerelor de detinere la numarul de persoane cazate in camerele respective, indiferent de dotarea spatiului in cauza; b) lipsa accesului la activitati in aer liber; c) lipsa accesului la lumina naturala sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilatie; d) lipsa temperaturii adecvate a camerei; e) lipsa posibilitatii de a folosi toaleta in privat si de a se respecta normele sanitare de baza, precum si cerintele de igiena; f) existenta infiltratiilor, igrasiei si mucegaiului in peretii camerelor de detentie.

 

Cui se aplica recursul compensatoriu?

 

Recursul compensatoriu se aplica persoanelor care se afla in retinere, detinere sau in executarea unei pedepse privative de libertate, dar si persoanele care s-au aflat in executarea unei pedepse privative de libertate in perioada 2012-2017, si au fost cazate in conditii improprii, asa cum sunt definitite de dispozitiile art. 551 alin. (3) Legea nr. 169/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013, si care au dreptul la despagubiri din partea statului roman.

 

Efectele recursului compensatoriu:

 

Pentru persoanele care se afla incarcerate, in executarea unei pedepse privative de libertate, si care au fost cazate sau sunt cazate in conditii necorespunzatoare, recursul compesatoriu are ca efect reducerea pedepsei cu 6 zile pentru fiecare perioada de 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare, chiar daca acestea nu sunt consecutive.

 

Pentru persoanele care au executat o pedeapsa privativa de libertate in perioada 2012-2017, in conditii necorespunzatoare, si care, la data intrarii in vigoare a recursului compesatoriu, erau liberate, recursul compensatoriu profita si acestora.

 

Cum?

 

Avand in vedere principiul retroactivitatii legii penale, pentru persoanele care au executat o pedeapsa privativa de libertate, in perioada 2012-2017, in conditii necorespunzatoare, si care, la data intrarii in vigoare a recursului compesatoriu, erau liberate, au posibilitatea de a formula o actiune in repararea pagubei, conform dispozitiilor art. 538 Cod Procedura Penala.

 

Actiunea in repararea pagubei

 

Actiunea in repararea pagubei este reglementata in dispozitiile art. 5 paragraf 5 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului “Orice persoana, victima a unei arestari sau detineri in conditii contrare dispozitiilor acestui articol, are dreptul la reparatii”, dar si in legislatia nationala, in dispozitiile art. 538 si urmatoarele din Codul de Procedura Penala si este aplicabila si in recursul compensatoriu.

 

Cine poate porni actiunea in repararea pagubei?

 

Actiunea poate fi introdusa de persoana condamnata care a fost cazata in conditii necorespunzatoare pe perioada detinerii.

 

In cazul in care persoana condamnata a decedat, actiunea poate fi pornita sau continuata de catre persoanele care se aflau in intretinerea acesteia.

 

Felul si intinderea reparatiei

 

Intinderea reparatiei este stabilita in functie de durata privarii de libertate suportate, precum si de consecintele produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a carui libertate a fost restransa.

 

Reparatia pagubei consta in plata unei sume de bani sau tinandu-se seama de conditiile celui indreptatit la repararea pagubei si de natura daunei produse, in sustinerea unei rente viagere ori in obligatia ca, pe cheltuiala statului, cel privat de libertate sau a carei libertate a fost restransa, sa fie incredintat unui institut de asistenta sociala si medicala.

 

In ce priveste repararea prejudiciului moral suferit de persoana condamnata, instanta de judecata va tine seama de urmarile produse, de elemente de natura sa stabileasca gravitatea pagubei.

 

Instanta competenta

 

Actiunea pentru repararea pagubei materiale sau a daunei morale, in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii de libertate in mod nelegal, este o actiune civila. Persoana indreptatita sau persoanele care se aflau in intretinerea persoanei condamnate decedate se pot adresa tribunalului in a carei raza teritoriala de competenta domiciliaza.

 

Calitatea de parat o va avea statul, prin Ministerul Finantelor Publice.

 

Actiunea pentru repararea pagubei este scutita de taxa judiciara de timbru.

 

Suntem alaturi de dumneavoastra! Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati!

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!