a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Infiintarea unor sedii secundare sau puncte de lucru

Avocat Eliza Popa > Societati comerciale > Infiintarea unor sedii secundare sau puncte de lucru

Infiintarea unor sedii secundare sau puncte de lucru

 

 

 

Aveti o afacere si doriti sa va extindeti activitatea, insa nu cunoasteti pasii care trebuie urmati?

 

O societate comerciala isi poate deschide unul sau mai multe sedii secundare pentru a-si desfasura activitatea.

 

Ce este un sediu secundar sau punct de lucru?

 

Sediul secundar reprezinta o locatie auxiliara a societatii, in care societatea comerciala isi poate desfasura fie activitati de birou, fie activitati comerciale, insa acest spatiu nu are personalitate juridica si trebuie inregistrat la Registrul Comertului din judetul in care societatea isi are inregistrat sediul social.

 

Sediile secundare sau punctele de lucru pot fi deschise atat in judetul in care societatea comerciala isi are inregistrat sediul social principal, dar si in orice alt judet pe teritoriul Romaniei.

 

De retinut este faptul ca o societate comerciala poate avea unul sau mai multe sedii sociale secundare sau puncte de lucru, intrucat legea nu limiteaza numarul acestora. Mai mult decat atat, la sediile sociale secundare pot fi desfasurate oricare din activitatile mentionate in actul constitutiv al societatii.

 

Infiintarea unui sediu social secundar sau a unui punct de lucru se realizeaza intr-o singura etapa.

 

Actele necesare infiintarii unui astfel de punct de lucru sunt:

 

► Cererea de inregistrare a mentiunea, in forma tip;

 

► Declaratia – tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau administratori/membrii ai directoratului, din care sa rezulte, dupa caz, ca:

 

○ persoana juridica nu desfasoara la sediul secundar activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;

 

○ persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip;

 

► Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administratie/ directoratului, in cazul in care se decide infiintarea unui nou punct de lucru;

 

► Dovezile privind sediile secundare, respectiv: 

 

○ Documentele care atesta drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social/profesional si/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciara, in termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vanzare-cumparare, contract de donatie in forma autentica, certificat de mostenitor, act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii, hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea sau folosinta/uzufructul, hotararea judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, proces verbal de receptie a constructiei, act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite, contract de schimb, contract de inchiriere (inregistrat la Administratia Finantelor Publice, in cazul proprietarului/locatorului persoana fizica), contract de subinchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol in termen de valabilitate sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciara si certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun in original, celelalte documente urmand a fi depuse in copie certificata de parte sau in copie legalizata. 

 

○ Pentru sediul profesional al PFA, II si IF, actul care atesta dreptul de folosinta trebuie prezentat in original sau copie legalizata. 

 

► Daca este cazul:

 

○ avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018 ;

 

○ avizele prealabile prevazute de legile speciale;

 

► Daca este cazul, acordul vecinilor si a asociatiei de proprietari;

 

► Certificat de inregistrare in original;

 

► Certificat constatator in original;

 

► Actul constitutiv actualizat, in original;

 

► Dovada achitarii tarifului de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

 

Daca acest articol v-a fost util si doriti sa va retrageti dintr-o societate comerciala, Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” vine in sprijinul dumneavoastra, oferindu-va servicii juridice profesionale atat in domeniul societar, cat si in alte domenii juridice.

 

Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati!

 

Articole care v-ar putea fi de ajutor le gasiti AICI si AICI: 

 

► Infiintarea unei societati comerciale

 

► Suspendarea activitatii unei societati comerciale

 

► Modificarea denumirii unei societati comerciale

Contactati-ne acum!
error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!