a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Sucursala – cum infiintam o sucursala pentru o societate cu sediul pe teritoriul Romaniei?

Avocat Eliza Popa > Drept Societar  > Sucursala – cum infiintam o sucursala pentru o societate cu sediul pe teritoriul Romaniei?

Sucursala – cum infiintam o sucursala pentru o societate cu sediul pe teritoriul Romaniei?

sucursala

Sucursala – cum infiintam o sucursala pentru o societate cu sediul pe teritoriului Romanie?

 

 

Doriti sa infiintati o sucursala, insa nu stiti ce pasi trebuie urmati? In acest articol vom prezenta succint pasii care trebuie urmati pentru a putea infiinta o sucursala pentru o societate care are sediul social pe teritoriului Romaniei!

 

 

Pentru inceput va trebui mentionat cadrul legal.

 

 

Cadrul legal aplicabil in domeniu ieste reprezentat de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

.

 

Sucursala este un dezmembramant fara personalitate juridica al unei societati comerciale si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii, in Registrul Comertului din judetul in care vor functiona.

 

 

Va prezentam pe scurt, documentele necesare pentru infiintarea unei sucursale:

 

  • Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani sau ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip;

 

  • Hotararea adunarii generale a asociatilor/ actionarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul aditional la actul constitutiv – al persoanei juridice fondatoare prin care se desemneaza si persoana imputernicita sa reprezinte sucursala (original);

 

  • Actul constitutiv al societatii care infiinteaza sucursala;

 

  • Certificatul de inregistrare al societatii care infiinteaza sucursala;

 

  • Dovada privind sediul sucursalei;

 

  • Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018;

 

  • Declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati;

 

  • Dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain/roman imputernicita sa reprezinte sucursala, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;

 

  • In cazul sucursalei infiintate de o societate nationala sau companie nationala la cererea de inregistrare se ataseaza si actul organului competent de infiintare a sucursalei si extrasul din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in care s-a publicat actul normativ prin care s-a autorizat constituirea societatii sau a companiei nationale;

 

  • Declaratie autentica de specimen de semnatura ale imputernicitilor sucursalei;

 

SPECIMEN  DE  SEMNATURA


Subsemnatul, ……………., cetatean roman, domiciliat in …….., posesor al CI seria ……. nr. ……… eliberata de ………, la data de ………., avand CNP …….., cunoscand sanctiunile prevazute de dispozitiile art.326 Cod Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca acesta este specimenul meu de semnatura pe care il voi folosi in activitatea desfasurata de subsemnatul in cadrul Societatii Comerciale  …..


Prezentul specimen de semnatura va fi depus la Registrul Comertului pentru infiintarea unei sucursale pentru Societatea Comerciala ……., 

 


Semnatura…………

 


La depunere dosarului de infiintare al unei sucursale, va fi necesar sa achitati o taxa de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Dezinformarea cu privire la continutul actului constitutiv, dar si cu privire la celelalte aspecte ale infiintarii unei sucursale, poate aduce prejudicii grave partii neasistate de un avocat specializat in domeniu.


Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” vine in sprijinul dumneavoastra si ofera clientilor sai servicii profesionale de consultanta, asistenta si reprezentare in vederea infiintarii unei sucursale!

 

Articole care v-ar putea fi de ajutor le gasiti AICI si in sectiunea Blog a site-ului – AICI:

► Infiintarea unei societati comerciale

► Suspendarea activitatii unei societati comerciale

► Modificarea denumirii unei societati comerciale

Sucursala – cum infiintam o sucursala pentru o societate cu sediul in afara teritoriului Romanie?

 


Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati!

 

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!