a

Facebook

Copyright 2017 Avocat Eliza Popa.
Toate drepturile sunt rezervate.

8:00 - 18:00

Program lucru Luni-Vineri.

0740.580.614

Cere opinia noastra!

Facebook

Search
Menu
 

Sucursala – cum infiintam o sucursala pentru o societate cu sediul in afara teritoriului Romaniei?

Avocat Eliza Popa > Drept Societar  > Sucursala – cum infiintam o sucursala pentru o societate cu sediul in afara teritoriului Romaniei?

Sucursala – cum infiintam o sucursala pentru o societate cu sediul in afara teritoriului Romaniei?

sucursala

Sucursala – cum infiintam o sucursala pentru o societate care are sediul social in afara teritoriului Romaniei?

 

Doriti sa infiintati o sucursala, insa nu stiti ce pasi trebuie urmati? In acest articol vom prezenta succint pasii care trebuie urmati pentru a putea infiinta o sucursala pentru o societate care are sediul social in afara teritoriului Romaniei!

 

 

Pentru inceput va trebui mentionat cadrul legal.

 

Cadrul legal aplicabil in domeniu ieste reprezentat de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

.

 

Sucursala este un dezmembramant fara personalitate juridica al unei societati comerciale si se inregistreaza, inainte de inceperea activitatii, in Registrul Comertului din judetul in care vor functiona.

 

 

Va prezentam pe scurt, documentele necesare pentru infiintarea unei sucursale:

 • Hotararea organului statutar al firmei prin care decide infiintarea sucursalei in Romania si prin care se desemneaza si persoana imputernicita sa reprezinte sucursala (Hotararea organului statutar va cuprinde: denumirea profesionistului din strainatate si forma juridica, registrul in care este inmatriculat profesionistul din strainatate, numarul de inmatriculare si sediul social, precum si denumirea sucursalei, sediul sucursalei, persoanele imputernicite sa reprezinte fata de terti si in justitie profesionistul din strainatate, limita puterilor conferite, obiectul de activitate ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul sucursalei cu precizarea domeniului si activitatii principale;

 

 • Actul constitutiv si statutul firmei daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente sau actul constitutiv actualizat;

 

 • Actele de identitate ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala si ale membrilor fondatori ale societatii;

 

 • In cazul sucursalelor profesionistilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spatiului Economic European, documente care sa ateste sediul social al firmei, obiectul de activitate al acesteia si, cel putin anual, suma capitalului subscris, daca aceste informatii nu sunt in documentele prevazute in actul constitutiv si statutul profesionistului din strainatate, documentele contabile ale firmei, auditate si publicate in conformitate cu legea din Romania – respectiv un certificate constatator;

 

 • In cazul sucursalelor profesionistilor din state care sunt membre ale UE, documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza profesionistul din strainatate – respectiv bilantul pe ultimul an de zile inregistrat la autoritatea competenta din statul de origine;

 

 • Certificatul de inregistrare/actele de inregistrare ale firmei emis de registrul in care este inmatriculata, care sa ateste existenta societatii ;

 

 • Certificat constatator in forma lunga sau orice alt document emis de catre institutia unde a fost inregistrata aceasta firma;

 

 • Declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain/roman imputernicita sa reprezinte sucursala;

 

 • Declaratiile pe propria raspundere date de catre persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati;

 

 • Actele de proprietate ale imobilului unde va fi stabilit sediul social al sucursalei care urmeaza a fi infiintata sau, daca a fost incheiat vreun contract de inchiriere pentru acel spatiul;

 

 • Declaratie autentica de specimen de semnatura ale imputernicitilor sucursalei;

 

SPECIMEN  DE  SEMNATURA

 


Subsemnatul, ……………., cetatean roman, domiciliat in …….., posesor al CI seria ……. nr. ……… eliberata de ………, la data de ………., avand CNP …….., cunoscand sanctiunile prevazute de dispozitiile art.326 Cod Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca acesta este specimenul meu de semnatura pe care il voi folosi in activitatea desfasurata de subsemnatul in cadrul sucursalei apartinand Societatii Comerciale  …..

 


Prezentul specimen de semnatura va fi depus la Registrul Comertului pentru infiintarea uni sucursale a Societatii Comerciale

 


Semnatura…………

 


La depunere dosarului de infiintare al unei sucursale, va fi necesar sa achitati o taxa de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Dezinformarea cu privire la continutul actului constitutiv, dar si cu privire la celelalte aspecte ale infiintarii unei sucursale, poate aduce prejudicii grave partii neasistate de un avocat specializat in domeniu.

 


Cabinetul de Avocatura “Eliza Popa” vine in sprijinul dumneavoastra si ofera clientilor sai servicii profesionale de consultanta, asistenta si reprezentare in vederea infiintarii unei sucursale!

 


Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati!

 

 

Articole care v-ar putea fi de ajutor le gasiti AICI si in sectiunea Blog a site-ului – AICI: 

 

► Infiintarea unei societati comerciale

 

► Suspendarea activitatii unei societati comerciale

 

► Modificarea denumirii unei societati comerciale

Contactati-ne acum!

No Comments

Leave a Comment

error: Atentie!: Continut protejat de drepturile de autor !!